Regeringens hjælpepakker til selvstændige – UPDATE

Sekretariatet følger løbende med på Virksomhedsguiden og er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring de kompensationsmuligheder, der vedrører selvstændige terapeuter.

Der er endnu ikke kommet en vejledning til at søge kompensation for små selvstændige, så vi ved endnu ikke, hvilken dokumentation, der præcist vil blive krævet, men Erhvervsstyrelsen oplyser, at de regner med, at den er færdig i dag eller i morgen, og det er planen, at der åbnes for, at man kan søge om kompensation for tabt indtjening fra i morgen d. 1. april.

Vi følger løbende med og vil udsende et nyhedsbrev igen, så snart vi ved mere. Under alle omstændigheder vurderer vi, at det for de fleste af vores medlemmer giver bedst mening at vente med at ansøge om kompensation, til vi er kommet over på den anden side af påske og bedre kan få en fornemmelse for, hvilken størrelse kompensation den enkelte har mulighed for at søge.

Samtidig med dette arbejde, er vi også i fuld gang med, på linje med en lang række organisationer, der varetager små selvstændiges interesser, at synliggøre psykoterapeuters behov for kompensation til de relevante politikere. Herunder også behovet for at få dækket faste udgifter.

Vi anbefaler alle selv at følge med på Virksomhedsguiden, og hvis I har brug for at vende noget, er I naturligvis også altid velkomne til at kontakte sekretariatet.