Start op som selvstændig

Start af virksomhed

Hør også Dansk Psykoterapeutforenings bogholder Nina Grove fortælle om, hvordan du kommer godt i gang som selvstændig psykoterapeut i denne video

Oprettelse af virksomhed

CVR
Fakturering
Moms og lønsumsafgift
Virksomhedsplan

Økonomi

Fakturering
Fradrag
Regnskab
Selvangivelse

Forsikringer

Erhvervsforsikring
Ferie
Ledighed og supplerende dagpenge
Pension
Sundhedssikring
Sygdom
Øvrige forsikringer

Lovgivning

Autorisationsloven
Journalføring
Persondataforordningen - GDPR
Samtykke og videregivelse af oplysninger
Tavshedspligt
Underretningspligt