“Psykoterapeutuddannelsen har givet vores tværfaglige behandlerfællesskab et fælles sprog”

Tema: Psykoterapeuter i Grønland

 

Som læge og psykoterapeut har Birgit Niclasen været med til at sikre en helhedsorienteret behandlingsindsats for borgere med misbrugsproblemer i Grønland. Hun er daglig leder af den Nationale Alkoholbehandling, Allorfik, og har været med til at få behovet for at få uddannet psykoterapeuter på den politiske dagsorden

 

Birgit Niclasen er i dag leder af den Nationale Alkoholbehandling, Allorfik

 

Det, der oprindeligt var tænkt som et midlertidigt ophold i Grønland, skulle vise sig at blive til et længerevarende eventyr for 65-årige Birgit Niclasen. Hun er uddannet læge og kom til Grønland i 1988 for at arbejde på kirurgisk afdeling i et halvt år. Men årene gik, og Birgit Niclasen endte med både at etableret sig som almen praktiserende læge og fik skrevet en doktorafhandling om børn og unge og indikatorer for børns sundhed i Grønland.

Efter 17 år kom hun over i Departementet for Sundhed, hvor hun efter en årrække begyndte at arbejde med rusmiddelindsatsen i Grønland. Der var et ønske fra det grønlandske folketing, Inatsisartut, om at styrke behandlingsindsatsen for borgere med rusmiddelproblemer, og det endte Birgit Niclasen med at stå i spidsen for.

 

Behov for at efteruddanne fagpersonale til psykoterapeuter

Mens Birgit Niclasen arbejdede på at få etableret et videnscenter og behandlingssteder flere steder i landet, kom behovet for en psykoterapeutuddannelse for alvor op i Departementet for Sociale anliggender.

”Man så et stort behov for efteruddannelse af fagpersonalet, som kunne tage sig af de udsatte borgere. Derfor blev jeg udsendt af Departementet for Sundhed for at blive en del af den arbejdsgruppe, der skulle vælge udbyder til etablering af en psykoterapeutuddannelse. Min opgave blev at ringe rundt til alle de psykoterapeuter i Grønland, vi kendte, for at finde ud af, hvilke psykoterapeutuddannelser, de havde taget. For på den baggrund at vide hvilke krav vi skulle stille til en helt ny psykoterapeutuddannelse,” fortæller Birgit Niclasen og fortsætter:

”Da det så lykkedes at få etableret en uddannelse i Grønland, var jeg blevet leder af den Nationale Alkoholbehandling, Allorfik. Jeg fik skrevet ind i alle vores planer, at dem, der skulle være rusmiddelbehandlere, også skulle tage en psykoterapeutisk overbygning på et niveau, der kunne gøre dem til medlemmer at Dansk Psykoterapeutforening. Og jeg påbegyndte herefter selv psykoterapeutuddannelsen med det første hold som den eneste læge”.

Det blev det danske institut, Systemisk Institut for Familieterapi (SIF), der blev valgt til at etablere psykoterapeutuddannelsen, og etableringen blev således iværksat og finansieret af Grønlands Selvstyre.

 

Narrativ terapi som behandlingsform

Sammen med arbejdsgruppen var Birgit Niclasen med til at udpege narrativ terapi som den primære behandlingsform i uddannelsen. Med sit fokus på historierne og værdierne var de enige om, at den ville passe godt til Grønland – dels fordi den grønlandske tradition er narrativt bundet, og dels fordi det er en relativ blid form for psykoterapi.

For Birgit Niclasen selv har uddannelsen til psykoterapeut givet hende et fælles sprog med sine kollegaer, fordi de nu på tværs af fagligheder og uddannelsesbaggrunde har et fælles terapeutisk blik på behandlingen:

”Det har givet rigtig god mening for mig at tage psykoterapeutuddannelsen. Jeg kommer jo fra en medicinsk tradition, hvor det typisk er overlægen, der også har den fremmeste faglighed. Men her har jeg jo pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og sågar politibetjente ansat, så jeg vil gerne have, at vi har et dybere fælles terapeutiske blik ud over de metoder, vi allerede bruger, som er MI og kognitiv adfærdsterapi. Det kan psykoterapeutuddannelsen give os.”

 

Birgit Niclasen

  • 65 år
  • Bosat i Nuuk, Grønland
  • Uddannet læge i 1983 og psykoterapeut på SIF i 2020
  • Leder af den Nationale Alkoholbehandling, Allofik
  • Bestyrelsesformand på Sundhedsskolen PI