Psykoterapeuternes professionsidentitet

Vi har jo haft en arbejdsgruppe, der i et år har arbejdet med professionsidentiteten for psykoterapeut MPF. Det er blevet til en god tekst, der grundigt beskriver alt det vi kan, vores kernekompetencer, etik og praksis.

Bestyrelsen og arbejdsgruppen havde glædet sig til at præsentere det for jer på generalforsamlingen i marts. De havde også glædet sig til at drøfte det med jer ansigt til ansigt og få jeres tanker og input. Det kan vi så nu først gøre den 5. september. Til gengæld har vi tiden til, at teksten kan komme i høring hos jer og at vi dermed kan få en god feedback fra medlemmerne, så vi kan fremlægge noget endnu mere kvalificeret, når vi ses og som dermed også har været vendt blandt medlemmerne og gjort til noget, vi kan være sammen om i fællesskab.

Det foreløbige resultatet af arbejdet lægger vi derfor nu ind på vores medlemsside under GF20, hvor I kan gå ind og læse det.

I skal også kende den videre plan for processen, så I bedst muligt kan give kommentarer.

Det dokument, der foreligger, er skrevet til jer som vores medlemmer i et fællesskab. Det beskriver grundigt, hvem vi er og hvad vi kan, og det er kun det første skridt på vejen.

Næste skridt på vejen er, at vi skal have skåret det ind til benet og gjort det kort og let at kommunikere til omverdenen for at varetage jeres interesser på et endnu højere niveau. Dette arbejde vil vi gå i gang med snarest, således at vi til generalforsamlingen i september, også kan præsentere den korte version, der skal være målrettet vores vigtigste samarbejdspartnere, aktører samt brugere/klienter.

Har du kommentarer eller refleksioner i forhold til den tekst, , der nu foreligger, så må du endelig sende dem til os i sekretariatet til kontakt@dpfo.dk. Alternativt er du meget velkommen til at ringe. På den måde kan vi få jeres input med i de næste måneders arbejde. Tak!

Log ind på medlemsområde og download udkast til professionsidentitet