Psykoterapeut

MPF

Pernille Cecilie Steenberg

Pernille Cecilie Steenberg

Telefon

Udover uddannelsen til gestaltpsykoterapeut har jeg en baggrund som pædagog og cand.mag i dansk og pædagogik. Jeg har en efteruddannelse som vejleder. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med unge mennesker og med forældre. Jeg har erfaring med gruppeforløb for unge, individuelle samtaler med unge samt samtaler med unge og deres forældre. Jeg har herudover erfaring med unge der er vokset op i misbrugsfamilier gennem mit arbejde som psykoterapeut i organisationen TUBA. Som psykoterapeut er jeg optaget af at støtte til personlig udvikling gennem en nærværende kontakt med udgangspunkt i det, du ønsker at tale om. Jeg tilbyder både individuelle samtaler og gruppesamtaler samt samtaler, hvor unge og forældre kan deltage sammen. Jeg tilbyder terapeutiske forløb, råd og vejledning til dig som forælder og råd og vejledning til unge generelt. Jeg har erfaring indenfor mange områder, og især med selvværd, relationer, oplevelser af utilfredshed i livet generelt, unge der er vokset op med forældre der drikker, psykisk sårbare unge. Jeg er optaget af at skabe en tryg ramme for samtalen, og gennem processen at støtte dig til større selvværd, selvglæde og glæde ved livet i det hele taget. Priserne er 500,- kr. for en individuel 50 minutters samtale 300,- kr. for en individuel 50 minutters samtale for studerende og ledige. For gruppeforløb og familiesamtaler aftales prisen, når jeg kender behovet. Min hjemmeside er: www.pernillesteenberg.com Mit telefonnummer er 28792613