Psykiatri på dagsordenen i Dansk Psykoterapeutforening

Arbejdet med en 10-årsplan for psykiatrien i Danmark er i fuld gang. En plan Dansk Psykoterapeutforening gerne vil være med til at sætte sit præg på. Formiddagen inden generalforsamlingen den 18. september, stod derfor i psykiatriens navn. Mange gode forslag og input fra medlemmer danner nu grundlag for en arbejdsgruppe. Målet er at bidrage med anbefalinger til den kommende psykiatriplan, hvor psykoterapeuter MPF er i spil. 

Hvordan kan psykoterapeuter MPF komme til at spille en rolle i den kommende 10-årsplan for psykiatrien? Det var fokus til formiddagens program inden generalforsamlingen den 18. september i København.

Til at belyse og perspektivere området havde Dansk Psykoterapeutforening inviteret Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden. Udover oplæg bød formiddagen på debat og input fra medlemmerne med Thorstein Theilgaard, tidligere generalsekretær i Bedre Psykiatri, som facilitator.

Og det blev en engageret og interessant formiddag, hvor hovedpointerne ikke var til at tage fejl af. Der er brug for psykoterapeuter MPF, både i psykiatrien og til forebyggelse.

Antallet af patienter i psykiatrien er fordoblet på ti år. Særligt i børne- og ungdomspsykiatrien er tilvæksten af patienter stor. Psykiske lidelser udgør med 25% den største sygdomsbyrde i det samlede, danske sygdomsbillede. Psykiske lidelser overgår kræft og hjertesygdom.

I løbet af et år har 7-800.000 mennesker problemer med deres psykiske helbred i Danmark. Det er store tal, og vi har ikke et behandlingstilbud til så mange mennesker. 1/3 bliver tilbagevist, fordi de ikke er syge nok, eller fordi henvisningen ikke er udført korrekt. Som i en lufthavn, hvor der ikke er plads til at flyene kan lande, så kredser flyene rundt over lufthavnen og venter. Det er muligt et stykke tid, men når der ikke er mere brændstof tilbage, så styrter flyene ned. På samme måde knækker mennesker sammen, når de skal vente for længe, og ikke får den hjælp de har brug for.

Der er et enormt forebyggelsespotentiale på området. Og der er hårdt brug for kompetencer og ressourcer i psykiatrien. Det er her psykoterapeuter MPF kommer ind i billedet. Sagde Torsten Bjørn Jacobsen.


Tilgængelighed og kvalitet

Det er ifølge Psykiatrifonden tilgængelighed og kvalitet, der er væsentligt. Psykoterapi har en rigtig god effekt på lette depressions- og angsttilstande. Og allerede nu er det en kæmpe udfordring at få nok mennesker og fagpersoner til at interessere sig for området. I England har de lavet projektet ”Let’s Talk”, som er et fokus på psykoterapi til alle, hvor man ikke skeler til autorisation og faggrupper, men fokuserer på hvad man leverer, fremfor hvem der leverer. Tilgængeligheden af psykoterapi bliver her større, fordi man bruger alle faggrupper. Ifølge Torsten Bjørn Jacobsen er det det, psykoterapeuter MPF skal fokusere på, at være med til at gøre psykoterapi tilgængeligt.

Her er hele forebyggelsesområdet også interessant, især hos skolebørn og deres familier, som ofte mistrives pga. ventetid. Psykiatrifonden har gode resultater med deres forebyggelsesprojekt Mind My Mind – et familie-, behandlings- og psykoterapeutisk tilbud til børn og unge, der har symptomer på depression, angst og adfærdsforstyrrelser. Rettidighed og nærhed er nøgleord her, fordi det har en utrolig indflydelse på det samlede forløb, at hjælpen finder sted tidligt.

Langsigtet, helhedsorienteret plan og forskning

Ifølge Torsten Bjørn Jacobsen er der brug for en langsigtet og helhedsorienteret psykiatriplan, hvor man som en trinvis raket bygger det hele op i kapacitet, organisation og kvalitet. Ingen af trinene er nok i sig selv, men skal danne fundamentet for næste skridt. Vi skal sørge for, at der er en tilgængelig kapacitet, fra socialpsykiatrien over i behandlingspsykiatrien, det skal følge den organisering, og kvaliteten skal følges ad med kapaciteten.

Torsten Bjørn Jacobsen bruger kræftplanerne som sammenligning, fordi det anses for at være en relativt vellykket indsats, hvor et område er blevet løftet:

Den første kræftplan handlede om at få et overblik over, hvad antallet af tilfælde var i landet. Herefter købte man strålekanoner og scannere. Det er det, det handler om. At vi skal have forudsætningerne for at løse problemerne. Og det er her psykoterapeuter bør tænke sig ind, som en del af de ressourcer. For området er enormt udfordret på ressourcer og kompetencer fremadrettet, siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Samtidig bliver forskning et af Psykiatrifondens væsentligste indspark til 10 årsplanen, som en paraply over det hele. Vi skal øge antallet af mennesker, der beskæftiger sig med forskning, for at øge tilbøjeligheden til, at man faktisk anvender og efterspørger det. Torsten Bjørn Jacobsen håber, at også Dansk Psykoterapeutforening vil tænke forskning ind i deres anbefalinger. Forskning og udvikling. Der er et enormt potentiale for at udvikle metoder til en bedre håndtering.

 

Forslag fra medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening

Efter Torsten Bjørn Jacobsens indlæg og efterfølgende spørgsmål og debat, blev alle medlemmer fordelt i grupper og en walk&talk mundede ud i gode anbefalinger til Dansk Psykoterapeutforenings videre arbejde.

Og der kom virkelig mange gode konkrete forslag! Der var et stort engagement og en imponerende tilslutning. Tusind tak for det.

 

Temaer, der gik igen i alle grupper og forslag:

  • Godkendelse af uddannelse, autorisation
  • Tidlig indsats, for børn og unge
  • Tværfaglighed – psykiatrien mangler kompetencer og mennesker, så hvordan kan vi bringe os i spil tværfagligt i forhold til psykiatrien

 

Alle forslag og tilbagemeldinger vil nu blive taget med i det videre arbejde, hvor Dansk Psykoterapeutforening vil komme med anbefalinger til rapporten, som skal danne det faglige grundlag for forhandlingerne om den længe ventede psykiatriplan. Rapporten er blevet udskudt igen og igen. Den forventes klar ved udgangen af 2021, er sidste udmelding fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

 

 

Læs også: