Procedure for formandsvalg

 

Besluttet af bestyrelsen den 31. oktober 2018

 

I vedtægterne § 5. stk 3. står der:

Frist for opstilling til formandsposten er to måneder inden generalforsamlingen.

 

 

Præsentation af kandidaterne

Formandskandidaterne skal indsende en præsentation af dem selv (max. 500 ord) samt et billede til sekretariatet.

Kandidaterne kan benytte vedlagte struktur:

  • Fulde navn
  • Alder
  • Hvordan arbejder du som psykoterapeut?
  • Psykoterapeutisk uddannelse

 

Spørgsmål til portræt

  1. Hvorfor har du valgt at stille op som formand for Dansk Psykoterapeutforening?
  2. Hvad gør dig kvalificeret til at blive formand?
  3. Hvilke visioner har du for Dansk Psykoterapeutforening?
  4. Hvordan vil du udvikle foreningen?
  5. Har du nogle tiltag du vil sætte i gang, hvis du bliver valgt som formand?

 

Kandidaterne har ligeledes mulighed for at lave en 5 minutters videopræsentation, hvis de ønsker dette. Præsentationerne vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

Dansk Psykoterapeutforening afholder tre medlemsmøder/fyraftensmøder i hhv. København, Odense og Århus, hvor medlemmer kan møde kandidaterne. Der skal minimum være ti tilmeldingerne til møderne før de bliver gennemført. Ved mindre end ti deltagere aflyses møderne.

Møderne vil blive ledet af en neutral person, for eksempel en ordstyrer fra foreningens etikudvalg.

I måneden op til valget vil der være mulighed for at chatte med kandidaterne i et udvalgt tidsrum.

På selve generalforsamlingen vil hver formandskandidat få mulighed for at fremlægge sine tanker og visioner for foreningen. Der er sat 5-7 minutter af til hver kandidat.