Terapiformer: Integreret psykoterapi

Allan Ulrich Thomsen

Kybernetisk Psykoterapi – Integreret ressourceorienteret Psykoterapi udviklet af Ole Vedfelt – Vedfelt instituttet, MBCT – Mindfulness Baseret Cognitive Therapy samt MBSR Stress Angst Depression Misbrugsadfærd (Alkoholisme, stoffer, ludomani, spiseforstyrrelser, sex etc.) Traumer Parforholdsproblemer/Parterapi Eksistentielle livsudfordringer Familieterapi, familiesamtaler og børnesamtaler – månge års erfaring med børn og unge. OCD, ADHD, ‘autismespectrumforstyrrelser’, og andre diagnoser.

Anita Ahlquist

Kropsterapi- Body Sds (Body Self Delovment System). Psykosomatisk/kognitiv såvel objektrelationsorientere. Jeg-styrkende samtaleterapi. Misbrugssbehandling – relationssamtale(r) såvel individuel/par- Gruppe terapi bl.a. ift. – Angst. – Sorg. – Trauma. – Opgivelse. – Stress. – Generthed. – Mobning. – Indebrændthed. – Depressive tilstand. – Skilsmisse. – Par terapi. – Konfliktløsning/mægling. – Familie terapi. NADA- (National Acupunture Detoxification Assiciation.),… Læs mere »

Anne Hjort

Integreret psykoterapi, udd. fra Vedfeltinstituttet. Samtale hvor vi efter behov kan arbejde med drømme, kropssansning, tegning, kognitiv terapi, meditation og mindfulness. Terapi i relation til stress, angst og depression og eftervirkninger efter sorg, krise og traumer. I terapien har vi fokus på drømme, kreativitet, ressourcer og udviklingsmuligheder. Terapien er en samtale, hvor vi ud fra… Læs mere »

Charlotte Lindvang

Musikterapi (GIM) og integreret psykoterapi til mennesker der ønsker selvudvikling eller har problemer med angst, smerter, stress, belastning, sorg og tab. Det terapeutiske forløb kan også have andre foci som fx vanskeligheder i relationer og sociale sammenhænge. Speciale: Egenterapi og supervision af psykoterapeuter.

Dorte Lilly Søgaard Rendtorff

Samtale, parterapi, børn,unge og familiedynamik,svære spiseforstyrrelser og overvægt,døden og den døende samt pårørende, hjertets intelligens og essensarbejde, transpersonlig psykoterapi, krop sind og ånd

Margit Hansen

Individuel terapi – selvudvikling – supervision – unge og voksne Somatisk psykoterapeutisk og analytisk system ved stress og de symptomer der opstår i forbindelse med stress, angst og selvværds temaer, livskriser – tab – sorg og traumer – spise og afhængighedsproblematikker Supervision til:Enkeltpersoner og personalegrupper

Ella Krog

Psykoterapi, Sandplay, Før- sproglig terapi Angst, Depression, Stress, Livskriser, Mistrivsel, Afhængighed, Indlæringsvanskeligheder, Coaching. Sandplay. Spædbarnsterapi, Før-sproglig terapi for voksne og større børn. Undervisning i Psykoeducation Kurser – Foredrag – Workshop

Merete Finckenhagen

Har erfaring i 7 forskellige metoder Behandling mod: Angst/stress Depression Lavt selvværd Traumer og tab PTSD til både børn og voksne Sorg og krise Derudover tilbydes EMDR behandling, som er særligt rettet mod traumer. Dialektisk adfærdsterapi, som er specielt rettet mod selvskade såsom cutting, spiseforstyrrelser og misbrug. Terapi tilbydes primært voksne og teenagere.

Hanne Fogh Pedersen

Alle mennesker har noget i deres liv, som i større eller mindre grad er udfordrende. Af og til resulterer det i længerevarende ubehagelige og livsberøvende tilstande, som kan være svære at komme igennem på egen hånd. Jeg arbejder med natlige drømme, kroppen, tegning og selvfølgelig samtale. Jeg er uddannet fra Vedfelt Instituttet, Psykoterapeutisk Institut og… Læs mere »

Henriette Løvdal

Jeg kan tilbyde terapeutisk hjælp ved angst, depression, stress – eller måske bare et ønske om ændre nogle ting i sit liv og udvikle sig i en ny retning. Derudover hjælp til svære livsovergange og bearbejdelse af traumer. I fællesskab med klienten opdages uudnyttede ressourcer, der med fordel kan integreres i personligheden og afløse uhensigtsmæssige… Læs mere »