Oplæg og debat: Hvad er en psykoterapeut MPF’s professionsidentitet?

Dansk Psykoterapeutforening har sat turbo på medlemmernes ønske om øget anerkendelse. Derfor blev der om formiddagen inden selve generalforsamlingen den 5. september, drøftet et oplæg til en professionsidentitet for psykoterapeuter MPF. Der var god energi, og de medlemmer, der deltog, udtrykte glæde ved, at der nu forelægger en beskrivelse af ”psykoterapeut MPF” som en selvstændig profession. Alle forslag og tilbagemeldinger vil nu blive taget med i det videre arbejde. I løbet af de kommende måneder vil den endelige professionsidentitet blive præsenteret af formanden, når hun tager på turné rundt i hele landet.

”At opnå offentlig anerkendelse kræver, at vi kan gå ud og kommunikere som en samlet faggruppe, herunder at alle medlemmer ved, hvordan de kan og skal forklare deres faglighed til omverdenen”.

Siger formand i Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen. For at blive skarpere på dette, nedsatte hun sidste år en arbejdsgruppe og en tilhørende følgegruppe, der fik til opgave at formulere en ”professionsidentitet”.

Om formiddagen inden generalforsamlingen den 5. september præsenterede Pia Clementsen arbejdsgruppens forslag.

Herefter var generalforsamlingens deltagere ude i mindre arbejdsgrupper, hvor alle medlemmer fik lejlighed til at drøfte og diskutere det forslag, der er kommet fra arbejdsgruppen.

Og det var en meget aktiv og effektiv formiddag, med mange gode forslag og tilbagemeldinger. Alle fik lejlighed til at stille spørgsmål og byde ind. Og arbejdsgruppen vil nu tage det gode arbejde og de mange forslag med videre, inden den endelige professionsidentitet snart kan præsenteres.

”En psykoterapeut MPF har et fagligt fundament, der hviler på en bred vifte af modaliteter og grunduddannelser. Så hvad er det, der samler os som profession? Lige præcis dét, er rigtig vigtigt, at vores medlemmer er enige om og kan se sig selv i. Derfor er det også vigtigt, at vi får arbejdet grundigt med det, så alle medlemmer kan tage ejerskab for den nye professionsidentitet og kan formidle den videre til andre”.

Siger Pia Clementsen, der glæder sig over, at engagementet var så stort til generalforsamlingen. Ligesom hun glæder sig til at komme rundt i landet og hilse på medlemmerne og præsentere det endelige arbejde med en professionsidentitet.

Mere info følger.

 

Billeder fra gruppearbejdet den 5. september 2020