Medlemmer

 

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening arbejder i det offentlige, private og liberale erhverv.

Halvdelen af medlemmerne arbejder som selvstændige psykoterapeuter og har egen klinik eller praksis. De øvrige medlemmer er fuldtids- eller deltidsansatte og vil særligt være at finde inden for social- og sundhedsområdet i kommunerne, inden for psykiatrien som bindeled mellem regioner og kommuner, i beskæftigelsesindsatsen (jobcentre) samt i private virksomheder og organisationer. Mange psykoterapeuter yder også supervision i organisationers arbejde med udsatte mennesker og laver undervisningsforløb for frontlinjepersonale.

Psykoterapeuter tager vare på en bred vifte af problemer og arbejder inden for hele spektret af social- og sundhedsområdet: Mental sundhed for børn og unge, skolevægring, ensomhed, overgreb, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, beskæftigelsesfremme, fastholdelse af unge i uddannelse, sorg og krise, stress, angst, depression, voldsudsatte, voldudøvere, misbrug, traumer, spiseforstyrrelser, seksualitet, skilsmisse og sammenbragte familier mv.

 

Medlemmernes baggrund

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening har taget en 4-årig uddannelse på et uddannelsessted, der er godkendt og evalueret af Dansk Psykoterapeutforening. For at få adgang til at tage en psykoterapeutisk videreuddannelse, skal man have en grunduddannelse på minimum bachelorniveau samt minimum tre års relevant erhvervserfaring. Medlemmerne har således lavet vidt forskellige ting, før de blev uddannet som psykoterapeuter – nogle var lærere, pædagoger eller socialrådgivere, andre læger eller fysioterapeuter.

Psykoterapeuter forener dermed en forudgående kompetence og praksisnær erfaring i arbejdet med mennesker med en psykoterapeutisk overbygning. Denne to-faglighed betyder, at en psykoterapeut er et menneske med livserfaring samt erfaring og viden fra praksis. De kender virkeligheden, som de med en overbygning til psykoterapeut kombinerer med egenterapi og træning, der er en forudsætning for at hjælpe mennesker i fastlåste problemer tilbage i trivsel.

Læs hele beskrivelsen af professionen psykoterapeut MPF her (PDF)

 

 

Optagelseskrav

Man skal have en uddannelse, der er relevant for hvervet som psykoterapeut. Det vil sige, at uddannelsen skal have en “mellemmenneskelig karakter”, og de fleste medlemmer har en baggrund som for eksempel pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, læge, psykolog, ergoterapeut eller fysioterapeut. Uddannelsen skal mindst være en lang- eller mellemlang videregående uddannelse.

Udover en uddannelse og mindst tre års erhvervserfaring inden for det pågældende fag, skal medlemmerne have en fireårig psykoterapeutisk uddannelse fra et psykoterapeutisk institut, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Dem er der 34 af fordelt over hele landet.

Læs mere her

 

 

Studiemedlemmer

Siden november 2015 har også psykoterapeutstuderende kunnet blive medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening. For at blive studiemedlem skal du være under uddannelse til psykoterapeut på en af de 34 uddannelsessteder, der er medlemmer og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Læs mere her

 

Forum for Uddannelser

For at sikre et højt niveau på de psykoterapeutiske uddannelser optager Dansk Psykoterapeutforening også institutter og uddannelsessteder som medlemmer. Uddannelserne er samlet i Forum for Uddannelser.

For at blive medlem skal uddannelserne være godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og være evalueret og certificeret af konsulentvirksomheden Reflektor med udgangspunkt i de vejledende statslige kvalitetskriterier for uddannelser til psykoterapeut.

Læs mere om Forum for Uddannelser her