Det arbejder vi for

 

Mere end en halv million danskere lider af en psykisk sygdom. Over 1,8 millioner danskere er pårørende til et psykisk sårbart menneske. Og i løbet af livet oplever vi alle kriser, problemer eller udfordringer, der gør, at vi – i større eller mindre grad – har brug for hjælp og støtte til at hele, komme videre eller udvikle os.

Alligevel er den psykiske sundhed underprioriteret i dagens Danmark.

I Dansk Psykoterapeutforening har vi en vision om et samfund, hvor færre bukker under for angst, depression eller stress. Hvor psykiske sygdomme ikke er et tabu og bliver taget ligeså alvorligt som fysiske sygdomme. Og hvor alle danskere med psykiske problemer og kriser nemt og uden ventetid kan få den hjælp, de har brug for til at få et bedre liv.

Skal vi nå dertil, kræver det en styrkelse af psykoterapien.

 

Derfor arbejder Dansk Psykoterapeutforening for at:

  • øge kendskabet til psykoterapi
  • højne kvaliteten af psykoterapien i Danmark
  • øge udbredelsen og anvendelsen af psykoterapi

 

Vores mål

For at nå dertil – og for at sikre psykoterapeuter og deres klienters interesser – har Dansk Psykoterapeutforening  fastsat ti mål:

1) At samle de kvalificerede psykoterapeuter i Danmark

2) At sikre klienter og brugere tryghed i valget af psykoterapeut

3) At fastsætte faglige standarder og etiske regler for psykoterapeutisk virksomhed

4) At sikre yderligere kvalitetsudvikling af de psykoterapeutiske uddannelser og fremme forskning inden for psykoterapi

5) At øge kendskabet til psykoterapi og medlemmernes færdigheder og virke

6) At psykoterapi får en fremtrædende rolle inden for forebyggelse og behandling af psykiske og sociale problemstillinger

7) At psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling

8) At fremme medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og private virksomheder

9) At samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles interesse

10) At deltage i internationalt samarbejde – bl.a. gennem European Association for Psychotherapy (EAP) og World Council for Psychotherapy med henblik på erfaringsudveksling og fælles internationale standarder

 

Dansk Psykoterapeutforening er med til at nå Verdensmålene

Dansk Psykoterapeutforening bidrager til at nå verdensmålene. Foreningen arbejder målrettet for at nå mål nr. 3 (Sundhed og Trivsel), 4 (Kvalitetsuddannelse), 10 (Mindre Ulighed) og 16 (Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner).

 

 

Årsberetning for 2021

Læs årsberetningen for 2021 i Dansk Psykoterapeutforening