Terapiretninger

 

Der er mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien – alle med hver deres styrker og fokusområder.

Det er dog vigtigt at tilføje, at relationen mellem psykoterapeut og klient er mindst lige så afgørende for et godt resultat, som den metode, terapeuten gør brug af. Det er samspillet mellem en god relation og den rigtige metode, der sikrer gode resultater.

Her er en kort omtale af de fem mest overordnede retninger og metoder.

 

Psykodynamisk terapi

Har som intention at hjælpe klienten med at få indsigt i, hvordan forstyrrende tanker og symptomer kan hænge sammen med ubevidste konflikter eller traumer – ofte med rødder i barndomsoplevelser.

 Relationen mellem terapeut og klient spiller en central rolle ud fra den antagelse, at de vanskeligheder, der viser sig her, også er gældende i forhold til andre mennesker. Derfor er relationen ikke kun vigtig for et godt samarbejde, men en stor del af terapiens egentlige fokus.

 

Systemisk orienteret (narrativ) terapi

Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, for eksempel i familien, og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne. Ligesom den dynamiske psykoterapi er det en indsigtsorienteret terapi, hvor klientens/klienternes livsfortælling er i centrum.

 

Humanistisk orienteret (eksistentiel) psykoterapi

Har først og fremmest en intention om at hjælpe klienten til at komme i kontakt med undertrykte eller glemte følelser ved at udforske følelserne og deres betydning for klienten.

 Der er fokus på klientens måde at være i verden på, og på hvordan han eller hun håndterer de modsætninger, konflikter og følelser, der er en grundlæggende del af tilværelsen.

 

Kropsorienteret psykoterapi

Er en samlet betegnelse for en række psykoterapeutiske metoder, der arbejder med sammenhængen mellem psyken og kroppen. Her skelnes der mellem metoder, som direkte påvirker klientens krop med fysisk kontakt, og metoder, der blot inddrager de kropslige forhold i den terapeutiske samtale. I alle tilfælde er kroppen en vigtig medspiller i terapien.

 

Kognitiv adfærdsterapi

Den kognitive indgangsvinkel fokuserer på at hjælpe klienten med at identificere negative eller forstyrrende tankemønstre (og den adfærd de resulterer i) og derefter med at påvirke og ændre dem. Ændringer kan for eksempel ske ved at terapeuten for at aflære angst eller fjerne fobier gradvist at udsætter patienten for en frygtet situation.