Medlemsundersøgelse om corona og online-terapi

Dansk Psykoterapeutforening gennemførte i juni måned en medlemsundersøgelse via SurveyMonkey med spørgsmål om forhold under corona-krisen og brug af online-terapi.  1836 medlemmer modtog spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 584 medlemmer svarede; dvs. der var en svarprocent på 32 pct. Pensionister og studerende var ikke en del af undersøgelsen.

Resultater

Undersøgelsen viser, at de fleste fandt løsninger under corona til at fortsætte med at have konsultationer, selvom 23% lukkede deres virksomhed helt ned. De fleste medlemmer havde konsultationer i en blanding af fysiske møder, telefon- og online-konsultationer (28%). 27% benyttede primært online-konsultationer.

Online-konsultationer
60% benyttede sig af online-konsultationer, og for mange var det den primære form for konsultation under corona. De fleste svarer, at det var en ok mulighed pga. nedlukning (55%). 24% svarer, at det har fungeret virkelig godt.

43% vil i fremtiden tilbyde online-konsultationer, 36% vil måske.

Hjælpepakker
20% har søgt hjælpepakke, mens 34% ikke har haft behovet. 25% opfylder ikke kriterierne for at søge. 5% har undladt at søge, fordi det var for besværligt, og 15% af de adspurgte er ikke selvstændige, så hjælpepakke har ikke været aktuelt.

Af dem der har søgt hjælpepakke, mener 49%, at det har været meget hjælpsomt, 18% siger, at det har været ok. 3% mener ikke, at hjælpepakken har været tilstrækkelig hjælp. 29% har svaret “andet”, hvor de primært kommenterer, at de er ved at søge, venter på pengene eller ikke har søgt.

Klienter og fremtid
54% har oplevet nedgang i klienter, 8% har oplevet en stigning. 34% svarer, at coronakrisen ikke har påvirket deres virksomhed.

30% er meget optimistiske, hvad angår forventninger til virksomhed, indtjening og klienttilgang fremover. 28% er lidt optimistiske, 27 % er neutrale, 11% lidt bekymrede og kun 4% er meget bekymrede.

Se hele undersøgelsen HER