Spørgsmål til Etikudvalgets beretning

Forside Medlemsområde Generalforsamling 2019 Spørgsmål til Etikudvalgets beretning

Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #16715
  Anonym
  Inaktiv

  Spørgsmål til Etikudvalgets beretning:

  Der står i beretningen, at I har haft meget travlt med 20 sager og behandlet 15 af dem.

  1. På etikmødet i Odense synes jeg, at et etikudvalgsmedlem sagde, at I havde sager liggende som var over fire år gamle. Der er en vedtaget maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder. Er det korrekt at I har flere mange år ældre sager liggende uafsluttet, udover de 5 fra i år?

  2. Den sag der handlede om sammenblanding af psykoterapi med intim massage tror jeg er den sag, jeg har indsendt, som handler om en Psykoterapeut MPF der blandt andet laver tre timers tantramassager inklusive skedemassage. Jeg mener, at det er en overskridelse af vores etikregler som psykoterapeut MPF at udbyde sådanne ydelser og jeg er bekymret over klienter, der ikke kan skelne hvad det er de modtager, samt over hvordan det påvirker vores troværdighed og rygte som fag. Jeg har meget svært ved at se hvordan Psykoterapeut MPF titlen nogensinde skulle kunne opnå offentlig anerkendelse eller godkendelse på en sådan baggrund.

  Jeg indsendte sagen den 5. februar 2018. Jeg rykkede for svar i november. Jeg fik svar midt i december, og svaret var, at der i april 2018 var givet påbud om at psykoterapeuten skulle fjerne foreningens logoer fra sin ene hjemmeside, på de undersider hvor disse ydelser blev tilbudt. Dette påbud havde jeg ikke fået tilsendt, men fik det tilsendt nu.

  Jeg skrev til etikudvalget, at der fortsat på medlemmets anden hjemmeside stod skrevet at vedkommende var psykoterapeut MPF medlem af Dansk Psykoterapeutforening, samtidigt med at han tilbyder tre timers massage, healing, hypnose, samt skedemassage. Ydelserne illustreres af fotos af nøgne kvinder hænder mellem et par bare bryster og hænder der hviler hen over et nøgent kvindeskød.

  I svarede, at det med psykoterapi og kropslige berøringer var et stort emne, som skulle tages op i et større forum. Det var i december. Jeg bestemte mig for at anke afgørelsen videre til bestyrelsen og sende den til Etikpanelet. Jeg sendte dette til alle tre instanser for en sikkerheds skyld fordi det virker på mig som om der ganske enkelt ikke er styr på sagsgangene, selvom det er sådan at man anker til etikudvalget og så sender de anken til bestyrelsen. Jeg har ikke modtaget nogen bekræftelse af modtagelsen af det fremsendte fra nogen af instanserne og har ikke fået yderligere svar.

  Siden har jeg så set på facebookgruppen en reklame for en tantragruppe for kvinder. Jeg gik ind på psykoterapeuten MPF’s hjemmeside, hvor jeg fik tilbudt en oliemassage med strygninger til jeg følte mit hjerte blev fyldt op, inklusive yoni (skede)massage. Jeg har også set på en anden gruppe, at samme Psykoterapeut MPF markedsføre sig med en ydelse, hvor hun tilbyder seksuel healing og skriver: “ER DU NYSGERRIG PÅ AT SANSE OG STÅ I DIN KRAFT OG SÅRBARHED? SÅ KAN EN SESSION HVOR DIN YONI BLIVER MØDT SOM HUN ØNSKER, LUKKE SIG OP OG VISE DEN SMUKKESTE VISDOM I DIG.” Hun beskriver endvidere i en af sine reklamer at “De fleste kvinder incl. mig selv, har oplevet at få deres grænser overskredet, krænket eller været udsat for overgreb i forbindelse med sex. Dette skaber traumatiske oplevelser i vores krop og dermed i vores yoni.” “Alle kvinder uanset alder og baggrund kan modtage yonimapping. Kvinder som har været udsat for overgreb eller incest, skal forvente et særligt forløb som vi sammen finder frem til.”

  Føler du dig tryg? Tjah…som en klient sagde til mig: “Jeg er jo helt tryg, det er jo en psykoterapeut ligesom dig.” Jeg står altså troværdighedsryg til disse skedemassager. Hele foreningen står troværdighedsryg til det. Der kører på DR.dk et tema i øjeblikket hvor det beskrives indgående og kritiseres på højt politisk plan hvordan Dansk Psykologforening dækker over et medlem, som er dømt for at misbruge sin klient seksuelt. Der kører også en anden retssag, man kan læse om i BT hvor en kendt terapeut er anklaget for at have voldtaget en klient.

  Jeg kan ikke forstå, hvorfor Etikudvalget ikke af egen kraft, hvilket etikudvalget har hjemmel til, behandler sådanne forekomster op imod foreningens etikregler? Det er utroligt vigtigt, hvad foreningen svarer når medierne henvender sig om sådan et emne og jeg er bekymret for at det kan koste vores allesammens ret til at praktisere som psykoterapeuter i Danmark, hvis ikke Dansk Psykoterapeutforening får skelnet skarpt og beder de mennesker, der ønsker at kombinere psykoterapi og sådanne ydelser forlade foreningen. I min optik ser det sådan ud, at etikudvalget varetager ikke sin opgave, og det er fordi jeg anser denne filtrering af hvilke medlemmer og ydelser vi holder hatten over for at være afgørende for den store troværdighed og anerkendelse vi igennem mange år har bygget op.

  3. GoMentor. Jeg har indsendt en etisk sag, som omhandler at formanden for etikudvalget samt den konstituerede formand optræder på GoMentors hjemmeside.

  GoMentor bruger nogle markedsførings strategier der i mine øjne ikke modsvarer foreningens etiske regelsæt. For eksempel bruger de google adwords reklamer, hvor i der henvises til krise psykolog hjælp og ‘ubegrænset’ psykologhjælp, og når man så trykker på linket, så kommer der alle mulige andre faggrupper end psykologer op, heriblandt psykoterapeuter.

  Et andet eksempel er at de i mine øjne bondefanger folk med et tilbud om online-terapi som er (konstant) nedsat fra 599 til 349 kroner om ugen, det vil sige omkring 1500 kroner om måneden på en abonnementsordning, hvor man får lov til frit at skrive til en psykoterapeut. På hjemmesiden for denne brevkasse-terapi står der at: “Vi kan hjælpe dig uanset hvilket problem du har”. Det er ellers ikke så lidt og en temmelig løs visitation vil jeg godt tillade mig at kalde det, som psykoterapeut at påstå at man kan hjælpe sine klienter via online-terapi, uanset hvilket problem de har.

  Jeg har i forhold til denne sag intet svar fået fra etikudvalget vedrørende dette, ikke engang en bekræftelse på modtagelse af henvendelsen. Hvordan forholder etikudvalget sig til GoMentors etiske fremtræden?

  Hvordan forholder udvalget sig til at udvalgets formand bruger sådan en markedsføring, samtidigt med at han forvalter etikreglernes paragraf 5 om formidling?

  Jeg har fået et svar fra bestyrelsen, det vil sige fra Lene Alsbæk (som selv har optrådt på GoMentor), om at bestyrelsen har (gudskelov) nu opsagt foreningens samarbejdsaftale med GoMentor. Men svaret rummer ingen etisk refleksion og man kan ikke af bestyrelsesreferatet aflæse bestyrelsen etiske stillingtagen.

  4. Hvilke regler og retningslinjer har Etikudvalget for at svare medlemmer, der henvender sig til Etikudvalget? Når man henvender sig virker det nærmest som en rodebutik, det virker tilfældigt om man overhovedet får et svar eller ej og hvornår, man får forskellige svar fra forskellige personer og fra forskellige e-mails, imens man skriver til andre og bliver bedt om at skrive til andre igen. Så står der en e-mailadresse på hjemmesiden, så bliver man bedt om at indsende på en anden eller flere andre e-mail, så får man svar fra en tredje, og man bliver i tvivl om man nu så har skrevet til den rigtige, når man besvarer dem man får. Det virker som om der overhovedet ikke er styr på noget så basalt som kommunikationen frem og tilbage og rettidige besvarelser og rettig omhu i behandlingen af indkomne sager. Måske har jeg bare været uheldig, men siden at jeg har medvirket i hele tre sager det seneste år har jeg jo fået et indtryk.

  5. I skriver I beretningen, at I har beskæftiget jer med foreningens interne konflikter. Det vil jeg medgive slet ikke er etikudvalgets opgave.
  Jeg har selv deltaget som underskriver på en klage, som handlede om formandens etiske ansvar i at tale usandt om forskning i nyhedsbreve og blad. Opfatter I det som en intern konflikt eller en etisk sag? Mener Etikudvalget ikke, at Etikudvalget skal behandle klager om foreningens tillidsvalgte? Hvem skal så behandle disse etisk problematiske sager? Har I taget stilling til habilitet og hvordan det emne kan løses? Er en formand for foreningen eller andre tillidsvalgte således friholdt fra at skulle optræde på en måde hvor foreningens etikregler overholdes? Er formanden for Etikudvalget?

  6. I skriver at I har besluttet jer for at ændre praksis, således at I kun behandler sager om asymmetriske relationer. Hvordan kan I gøre det, når jeres opgave er at behandle alle sager om etiske grænseoverskridelser i forhold til helt specifikt foreningens etiske regelsæt? Skal man forstå det sådan, at I ikke længere vil behandle alle sager? Hvordan kan I frasige jer at behandle alle sager der indkommer op imod foreningens etiske regelsæt, som jo er opgaven?

  På baggrund af ovenstående for mig store spørgsmål har jeg desværre mistet tillid til det siddende etikudvalgs evne til at varetage behandling af indkomne etiksager i foreningen ud fra foreningens etikregler.

  Foreningen har ifølge vedtægterne et Etikudvalg, som har det formål at behandle etiksager efter foreningens etikregler. Af egen kraft eller som følge af en klage, kan etikudvalget afvise klagen, udtale sin kritik, give pålæg om terapi og/eller supervision eller suspendere medlemskabet eller ekskludere medlemmer af foreningen. Dette er etikudvalgets opgave.
  Etikreglerne er bindende for alle medlemmer af foreningen. Overholder man dem ikke, skal etikudvalget træffe afgørelse om hvilken konsekvens dette skal have. Der står intet om for eksempel assymmetriske relationer i etikreglerne. Derfor mener jeg ikke, at etikudvalget selv bare kan vedtage, at nu vil man kun behandle klager fra bestemte personer eller opstille krav om at der i en sag skal være tale om en assymetrisk relation. Etikudvalget skal forholde sig til etikreglerne.

  Jeg opfatter etikudvalget som noget der er lavet for at lave noget, der ligner et tilsyn. Det er lavet for at føre opsyn med foreningens medlemmer og sikre konsekvens, hvis medlemmer ikke overholder et minimum af hvad man bør gøre som psykoterapeut. Samtidigt skal etikudvalget jo også sikre psykoterapeuter og psykoterapeutiske institutter retssikkerhed, hvilket kan være et svært dilemma, når man sidder og skal behandle sagerne i praksis.
  Hvis man afstår fra at lave den filtrering og selektion, som også er derved vi viser omverdenen hvem vi er og hvem vi ikke er, så har Dansk Psykoterapeutforening MPF efter min bedste overbevisning ingen væsentlig værdi længere, fordi det er netop qua det at man kan regne med at klienter bliver behandlet ordentligt hos hos og at vi har en høj faglig og etisk standard, at vi får henvisninger og folk sger: ”Du skal vælge en psykoterapeut MPF”. Vores faglighed og respekten omkring os som forening udvandes, hvis psykoterapeuter fx også kan være nogle, der masserer skeder på folk eller masserer folk i tre timer. Vores troværdighed undermineres, hvis vi står for en markedsføring, hvori vi bilder folk ind at vi er det samme som en psykolog og at vi kan hjælpe uanset hvilke problemer folk har.

  Vh.
  Gitte Sander

Viser 1 indlæg (af 1 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.