Honorar til de folkevalgte – replik til en facebook

Forside Medlemsområde Generalforsamling 2019 Honorar til de folkevalgte – replik til en facebook

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #16640
  Karin Westh
  Deltager

  Der argumenteres af Lene Wisbom for et fortsat ret omfattende honorar til formanden – på baggrund af et forslag fra Kis Østergaard om at regulere det tilbage til et tidligere niveau.

  Der har uden tvivl været gode grunde til at hæve honoraret. Er de grunde fortsat til stede? Det vides ikke før en ny bestyrelse har tilrettelagt en organisering af arbejdet

  Mine tanker om det er, at der naturligvis skal være et honorar som kan delvis kompensere for den arbejdsindtægt formanden naturligvis ikke fuldt ud kan oppebære sideløbende med formandshvervet.

  Med et velfungerende sekretariat har en bestyrelse mulighed for – og jeg mener også pligt til- at organisere sig, så den daglige drift fungerer godt. Det mener jeg også at medlemmerne kan og skal kræve af en bestyrelse.

  En formand, næstformand og bestyrelse har til opgave at beskæftige sig med det politiske, med de store linier og derudover at sikre, at dagens drift fungerer. Hvis en formand involverer sig detaljerne, er der risiko for at overblikket forstyrres og at kræfterne ikke bruges optimalt.

  Et velfungerende sekretariat vil støtte og servicere den valgte ledelse, og kan måske løfte størr opgaver end tidligere (jeg er på ingen måde inde i detaljer og dagligdag, så det er helt overordnede tanker, jeg opfatter, at sekretariatet fungere så fint)

  En honorar på 30.000kr pr måned signalerer for mig en slags arbejdende formand, godt nok på deltid. Det giver for mig ikke mening at have både sekretariatschef og arbejdende formand. Og jeg mener ikke en arbejdende formand har mentalt råderum nok til den politiske del når en dagligdag er optaget af praktiske funktioner.

  Jeg mener således, at de 30.000kr er for meget fordi det nærmer sig en – for mange medlemmer – næsten fuldtidsindtjening efter skat. Og fordi det dermed bliver normaliseret, hvor det store honorar blev fastsat på grund af ekstraordinære forhold.
  Når Lene Wisbom skriver, at 30.000 er hendes indtjening på en uge tænker jeg at det ikke skal være et argument. Mange tjener væsentlig mindre, det mener jeg heller ikke er et argument.
  (Hvis der skal lægges medlemmernes indtægt til grund for honorarets størrelse, må man nok se på nogle gennemsnit.)

  Men, jeg mener det vigtigste er, at få formuleret konkret hvad opgaverne er. Hvad ligger adninistrativ og hvad ligger politisk. På det grundlag er det til at fastsætte et honorar.

  Venlig hilsen Karin Westh

  #16641
  Jan Bjerre
  Deltager

  Kære Karin
  Jeg er ganske enig i dine betragtninger og din opsummering i det sidste afsnit er essentielt for en beslutning.
  Mvh Jan

  #16664
  Kresten Kay
  Deltager

  Fra det netop udsendte påtegning af regnskab fra de interne revisorer i foreningen op til generalforsamlingen i år, fremgår det at formanden har modtaget dækning af “transporttid” fra og til egen bopæl, samt betalt telefon og internet på hjemmeadresse. Dette skal altså lægges oven i de 30.000,- om måneden for 2 dages arbejde om ugen.

  I min verden er det bemærkelsesværdigt at formanden i en foreningen af vores størrelse får dækning af “transporttid” og får betalt telefon og internet. Så vidt jeg ved, er det ikke en beslutning der er at finde på skrift noget steds og ikke en beslutning som fremgår af bestyrelsesreferater. Jeg kan dog tage fejl.

  Dertil kommer at der for nogle år siden blev ansat en sekretariatschef der alt andet end lige må varetage en del af de opgaver der førhen var pålagt formanden.

  Desuden er det ikke til at finde en “arbejdsbeskrivelse” med pointering af specifikke arbejdsområder som en formand skal varetage.

  Derfor mener jeg, at Karin Westh har helt ret, når hun efterspørger en konkret formulering af arbejdsopgaver og fordelingen mellem administrative og politiske opgaver.

  Dette mener jeg dog skal uddybes med gennemskuelighed i hvad formanden modtager udover honorar i form af diverse dækninger af udgifter, deltagelse i kurser, supervision og hvad man ellers kunne forestille sig der er mere eller mindre relevant for en formand af foreningen.

  Gennemskuelighed i hvad de konkrete arbejdsopgaver er, samt hvordan formanden inddækkes økonomisk udover honorar, må danne basis for at medlemmerne kan vurdere om den nuværende honorering er rimelig. 


  Mvh

  Kresten

  #16694
  Line Rotenberg
  Deltager

  Hvor meget arbejde ligger der mon i stillingen som formand? 1,2 eller 3 dage om ugen?
  Umiddelbart er mit gæt (ved det ikke!) 2-3 dage om ugen. Hvis det er sådan, ser jeg 30.000 kr pr mdr for en passende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
  I mange bestyrelser er formands arbejdet knap så tidskrævende. Og det er prestige givende i forhold til at søge top leder stillinger inden for dansk erhverv. På den måde er der en benefit ved det ulønnede bestyrelsesarbejde. Den effekt er der ikke rigtig ved at være formand for dansk psykoterapeut forening…
  Dertil kommer:
  Hvis formandsskabet er ulønnet; mon så de to nuværende kandidater var stillet op? Løn giver en anden type kandidater. Hvilke profiler bliver det så? Er det de kandidater vi har brug for?
  Når alt dette er sagt, finder jeg det bekymrende, hvis den forrige formand har fået betalt telefon, internet og transporttid, uden dette er vedtaget på GF! Det håber jeg vi kannfå afklaret. Jeg vil til enhver tid opponere mod dette, medmindre der kan redegøres detaljeret for, hvorfor dette skulle være rimeligt.
  Blot en masse tanker

  #16695
  Kresten Kay
  Deltager

  Hej Line,

  Hvad angår betalt kørsel, telefon og internet, så kan du se i de interne revisorers påtegning af regnskabet for 2018, at dette netop var tilfældet (kan findes i materiale til GF her på hjemmesiden).

  Her fremgår det forresten også, at den konstituerede formand har modtaget et enkeltbeløb på 15.000,- for forberedelse til overtagelse af posten som formand, hvilket jeg undres over, da hun vel også modtager de 30.000,- om måneden i perioden hvor hun er konstitueret formand.

  Hverken tidligere formands kørselspenge, betalt telefon og internet, eller den nuværende konstituerede formands modtagelse af engangsbeløb på 15.000,- fremgår af bestyrelsesreferater.

  Når dette er påpeget, så mener jeg ligesom dig at formanden og næstformanden for den sags skyld, skal honoreres på fornuftig hvis – så honorar afspejler arbejdsindsats og ansvar.

  Jeg efterspørger blot gennemskuelighed hvad angår arbejdsområder og samlet honorar, så vi som medlemmer kan forholde os til rimeligheden.

  Mvh

  Kresten

  #16701
  Anonym
  Inaktiv

  Jeg mener, at der skal gives honorar i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstid brugt. Her virker 30.000 kr for mig passende, men det er uhørt hvis der falder yderligere benefits som transportbidrag til og fra arbejde, fri telefon og internet uden at det fremgår af organisatoriske beslutningsreferater.

  Herudover vil jeg gerne pege på at honoraret også skal ses i forhold til kvalifikationer. Jeg mener ikke at vi som forening har interesse i at honorere en formand, som for eksempel er i oplæring i psykoterapifaget og reelt ikke er i stand til at gennemskue for eksempel juridiske og etiske aspekter af psykoterapeuters virke i dagligdagen.

  Det er min holdning at formanden og også flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal svare minimum samme baggrund og erfaring som det kræves af etikudvalgsmedlemmerne. Disse har juridisk bestyrelsesansvar og kan fx sagsøges i forhold hertil, herunder er formanden øverste ansvarlige, hvilket er et betydeligt ansvar at tage ind i et fagområde, og derfor kræver det mange års erfaring at kunne sætte sig i formandsstolen og varetage arbejdet tilfredsstillende på posten. Et bud kunne være minimum 5 års praksiserfaring som psykoterapeut, minimum 2 års medlemskab af foreningen plus erfaring fra væsentlige tillidsposter i foreningen.

  For at tiltrække de rette kandidater bør der svares en løn der også svarer til kvalifikationerne.

  Vh.
  Gitte

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.