Svar til: Annullering af næste kontingent

#20532
Pia Clementsen
Deltager

Kære Kim

Tak for dit forslag i medlemsinput.
Vi forstår godt, at der er stor bekymring for økonomien ude hos vores medlemmer i disse tider.
Det er dog også sådan, at foreningens indtægtsgrundlag er medlemskontingentet og selv om foreningen har akkumuleret et lille overskud de seneste år, vil det slå bunden helt ud af foreningen at frasige det halvårlige kontingent.

Foreningen har dd. 1772 ordinære medlemmer og 267 studiemedlemmer. Betaler de ikke ind til det halvårlige kontingent vil foreningen miste en indtægt på 2,2 mio. Så selv om foreningen har en buffer lige nu på en lille million, så vil foreningen få et millionunderskud med det du foreslår.

Vi står lige nu et sted hvor vi har lagt en ambitiøs strategi og arbejdsprogram for synlighed og anerkendelse, som vi som bestyrelse er fast besluttede på at følge.

Lige nu er der jo heller ingen af os, der ved hvordan alt dette ender, så derfor kender vi heller ikke den reelle størrelse af vores medlemmers tab endnu. Vi vil derfor selvfølgelig have det som et vigtigt opmærksomhedspunkt i den kommende tid og være åbne for at støtte vores medlemmer bedst muligt. Regeringen og folketinget har netop sammen vedtaget en hjælpepakke, der skal bakke økonomisk op og sikre vores medlemmers arbejdsgrundlag.

Med venlig hilsen, formand Pia Clementsen