Svar til: Debat forum hvor medlemmerne reelt er

#16700
Lene Alsbæk Nielsen
Deltager

Kære Line

Tak for dit input 🙂

Medlemsinput skal ikke erstatte Facebook, men er et initiativ bestyrelsen har taget fordi vi kunne se, der manglede en kanal direkte til foreningen, som giver bestyrelsen bedre forudsætninger for at håndtere konkrete henvendelser fra medlemmerne.
Det tager tid at vænne folk til at bruge et nyt forum. Men via vores statistik kan vi se, at Medlemsområdet er en af vores mest velbesøgte sider på hjemmesiden, så vi tænker, at det er et spørgsmål om tid.

Det er kun omkring halvdelen af vores medlemmer, der er aktive på FB; mange ønsker ikke at være på FB og derfor er der god grund til at etablere en mulighed for netop et debatforum, hvor ideer og meninger kan udveksles på tværs medlemsskabstype.
Det er helt frit at oprette et emne med overskrift – det kan ske lige så let som på FB.
Teknisk er vores løsning lige pt således, at man som bruger ikke kan oprette kategorier. Men som tidligere nævnt er vi meget åbne for kategorier, hvis noget savnes. Det er du mere end velkommen til at sende til os. Så gør vi det med det samme.

Som forening kan vi ikke fremadrettet pålægge alle bestyrelsesmedlemmer eller formand hverken at være på facebook eller bruge tid på at svare på alle henvendelser. Det er også ofte meget forskelligt og svært at skelne, hvornår noget er en reel henvendelse, der ønskes svar på. Sidst men ikke mindst, så viser erfaringen fra facebook-gruppen også, at hurtige svar ofte afføder nye spørgsmål, og det vil hurtigt tage utrolig meget tid og mange ressourcer.
Medlemsinput er oprettet for at være en kanal mellem medlemmerne og bestyrelsen; fokus er på foreningen.

Bestyrelsen mødes cirka seks gange årligt. Al anden korrespondance foregår på mail. Af hensyn til mødefrekvens og ressourcer er vi som bestyrelse nødt til at sætte en ramme for, hvordan og hvor ofte vi svarer på medlemmernes henvendelser. Det kunne fx være en gang om ugen at scanne om det er muligt at svare hurtigt på nogle henvendelser – og større emner ville være nødt til at afvente tid på et bestyrelsesmøde. Men beslutningen om præcis hvordan og hvor ofte afventer nødvendigvis konstituering af ny bestyrelse.

De bedste hilsner,
Lene Alsbæk Nielsen