Regler for rejse- og parkeringsrefusion

Dansk Psykoterapeutforening refunderer rejseudgifter ved deltagelse i møder og arrangementer, der vedrører arbejdet i bestyrelsen og de underliggende udvalg, samt arrangementer for disse.

Rejserefusionen gælder transport med billigste offentlige transportmiddel (svarende til 2. klasse).

Transport i egen bil er mulig i særlige situationer bl.a. hvor det ikke er muligt at køre med offentligt transportmiddel. For kørsel i bil betales pr. kilometer kr. 3,56 (takst 2019). Vælger du, hvor det er muligt at køre i offentligt transportmiddel, at køre i egen bil, refunderes værdien af en standard DSB-billet.

Hvis du kører i bil og er berettiget til kilometerpenge, refunderes p-afgiften ved parkering i nærheden af Vandkunsten.

Ifølge reglerne i ligningsloven om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, er det en forudsætning, at Dansk Psykoterapeutforening modtager originalbilag (billetter) før rejsegodtgørelsen kan udbetales.

Ligeledes skal det af foreningen udleverede skema vedr. rejse- og parkeringsrefusion udfyldes og afleveres til sekretariatet.

Senest 14 dage efter arrangementet skal rejsegodtgørelsesblanket og originalbilag være sekretariatet i hænde. Rejsegodtgørelsesblanketter, der ikke er rettidigt i hænde udbetales ikke.

Taxakørsel kan i særlige forhold bevilges, dog efter aftale med foreningens formand

Hotelovernatning er ligeledes efter aftale med formanden.