Medlemsinput

 

Dette medlemsforum er etableret af bestyrelsen i februar 2019 med et ønske om at samle alle medlemmer i et fælles netværk og demokratisk forum. Målet er at give medlemmerne mulighed for at komme med input og forslag til foreningen samt at give bestyrelsen de bedste forudsætninger for at behandle medlemmernes henvendelser.

 

Om Medlemsinput

Om forummet

Dette medlemsforum er etableret af bestyrelsen i februar 2019 med et ønske om at samle alle medlemmer i et fælles netværk og demokratisk forum. Målet er at give medlemmerne mulighed for at komme med input og forslag til foreningen samt at give bestyrelsen de bedste forudsætninger for at behandle medlemmernes henvendelser.

Man skal være logget ind for at kunne se og kommentere på andre medlemmers input og forslag samt at skrive egne input.

I forummet kan man placere sit input i en kategori ud fra emne, ligesom man som læser kan vælge at læse input inden for en bestemt kategori.

Kategorierne vil løbende blive tilpasset efter behov.

Kategorierne er pt.:

 • Formandsvalg 2019
 • Generalforsamling 2019
 • Forslag og ideer til Dansk Psykoterapeutforening
Retningslinjer
 • Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse og sekretariat følger løbende med i indkomne input og ideer her på siden.
 • Sekretariatet vil ca. en gang om ugen samle op og svare på eventuelle spørgsmål og henvendelser stilet til foreningen. Har man spørgsmål, som er meget presserende, henstilles til, at man skriver en mail eller ringer til sekretariatet eller formanden.
 • En gang om måneden vil formanden samle op og svare på de henvendelser, der kræver formandens behandling.
 • Hvis det vurderes, at en henvendelse kræver behandling af bestyrelsen, vil det blive behandlet på det næstkommende bestyrelsesmøde.
 • En gennemgang af de indkomne emner vil indgå som et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne.
 • Det er ikke tilladt at dele klientrelaterede informationer i forummet, og bestyrelsen henstiller til, at man naturligvis holder en sober tone med respekt for andre medlemmers holdninger.
 • Indlæg, der ikke overholder forummets retningslinjer, vil blive slettet uden varsel.
 • Ønsker man sit indlæg slettet fra forummet, kan dette ske ved at kontakte sekretariatet på: kontakt@dpfo.dk
 • Hvis man ønsker at søge sparring og råd fra andre medlemmer vedr. psykoterapeutisk praksis henviser vi til medlemmernes Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/psykoterapeutforeningen/

Forummet evalueres af bestyrelsen i januar 2020

 

 

Forside Medlemsområde Medlemsområde