Udmeldelse


Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet til kontakt@dpfo.dk

Udmeldelse kan alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal være sekretariatet i hænde senest den 30. september samme år.

Indtil udmeldelsen er trådt i kraft, opretholdes medlemsskabet under gældende vilkår og rettigheder.

Allerede betalt kontingent refunderes ikke.