Sundhedsforsikring

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, er det vigtigt at få hjælp, så du hurtigt kan komme tilbage og passe din virksomhed.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har du mulighed for at tegne en sundheds- og behandlingsforsikring gennem Mølholm Forsikring via Keller & Partners.

Ordningen koster 1.849 kr. årligt plus en afgift til staten.

Fordele:

  • Behandlingsgaranti inden for 10 dage
  • Den kan tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger
  • Den gælder helt til du bliver 70 år
  • Din ægtefælle kan også tilmeldes ordningen til samme pris
  • Hvis begge ægtefæller er omfattet ordningen, er børn gratis medforsikret til 21 år

Hvis du er selvstændig, kan du trække den arbejdsrelaterede del af udgiften fra i skatteregnskabet. Den udgør 2/3 af prisen.

Se folder om sundhedsforsikringen i PDF her

 

Mere info og kontakt

Fordels-Pension, Keller & Partners:

Tlf. 60 85 51 00
mail@fordelspension.dk