Pensionister og passive medlemmer

 

Pensionister og efterlønnere

Pensionerede psykoterapeuter og psykoterapeuter, der er gået på efterløn, kan overgå til pensionistmedlemskab til en særlig nedsat pris. Et pensionistmedlemskab forudsætter desuden, at man er stoppet som praktiserende psykoterapeut.

Pensionister og efterlønnere har stadig stemmeret ved generalforsamlingen og vil stadig modtage foreningens tidsskrift og have mulighed for at deltage i kurser og lignende til medlemspriser.

Kontingentet for pensionistmedlemmer er 500 kr. Kontingentet betales i februar.

 

Passive medlemmer

Ved alvorlig, længerevarende sygdom kan medlemmer, der stadig ønsker at være en del af foreningen, blive passive medlemmer.

Som passivt medlem vil den medlemstegnede erhvervsforsikring blive sat i bero. Passive medlemmer vil ikke have stemmeret ved generalforsamlingen, men vil fortsat modtage foreningens tidsskrift.

Kontingentet for passivt medlemsskab er 500 kr. Kontingentet betales i februar.