Medlemsfordele

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening bliver du en del af Danmarks største faglige fællesskab for psykoterapeuter.

Som medlem har du en række fordele:

 

 • Psykoterapeut MPF

  Du får ret til at betegne dig som Medlem af Dansk Psykoterapeutforening eller
  Psykoterapeut MPF, der er en beskyttet titel. Du må også bruge foreningens logo på din hjemmeside, brevpapir etc.

 • Kurser

  Du kan deltage i foreningens kurser, seminarer, foredrag og fyraftensmøder til nedsat pris

 • Erhvervsforsikring

  Du bliver automatisk dækket af en erhvervsforsikring fra Topdanmark (hvis du er bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne). Læs mere om forsikringen her

 • Tidsskrift for Psykoterapi

  Som medlem modtager du foreningens tidsskrift, Tidsskrift for Psykoterapi, der udkommer tre gange årligt. Du kan også selv bidrage til tidsskriftet med artikler, meddelelser og annoncer

 • Terapeut-profil

  Du får din egen terapeut-profil på foreningens søgefunktion Find psykoterapeut, så kommende klienter let kan finde dig online. På din profil kan du introducere klienter for dine kompetencer og specialer, indsætte kontaktinfo, foto af dig selv samt link til din hjemmeside mm. Din profil vil også være søgbar på Google.

 • Pension

  Dansk Psykoterapeutforening har indgået en aftale med Topdanmark, der giver dig mulighed for at tegne en af de bedste pensionsordninger for selvstændige. Læs mere om pensionsordningen

 • Sundhedsforsikring

  Du får mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris gennem Topdanmark, så du er sikret hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

 • Etisk rådgivning

  Som medlem skal du følge foreningens etiske regelsæt, og du kan derfor også få hjælp af foreningens etiske rådgivning om eventuelle etiske dilemmaer i forbindelse med dit arbejde her

 • Nyhedsbrev

  Du modtager foreningens nyhedsbrev, der udkommer ca. to gange om måneden med nyt om faget, foreningen og branchen

 • Fri adgang til informationer

  Du får eget login til medlemssiden på hjemmesiden, der giver dig fuld adgang til alle informationer, der er relevante for dig som medlem, herunder fakta om andre medlemmers løn, timepriser og ansættelsesforhold, ledige lejelokaler og nyt fra bestyrelsen

 • Netværk

  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening indgår du automatisk i fagligt fællesskab med andre medlemmer, der arbejder i samme branche som dig selv. Derudover kan du selv oprette netværk eller melde dig ind i eksisterende netværk – for eksempel i foreningens lukkede Facebook-gruppe kun for medlemmer

 • Interessevaretagelse

  Dansk Psykoterapeutforening arbejder målrettet med politisk dialog for at fremme medlemmernes interesser. Via dit medlemskab bidrager du derfor til foreningens arbejde med at påvirke de politiske rammer for, at psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling. Samtidig støtter du foreningens arbejde med at sikre en høj kvalitet og etik i det psykoterapeutiske arbejde og at udbrede kendskabet til samt anvendelsen af psykoterapi.

 

Download pjece om medlemsfordele

Download vores pjece til nyuddannede psykoterapeuter her
(åbner som PDF i nyt vindue)