Momsregler

Sidst opdateret: 18. maj 2018

Dansk Psykoterapeutforening gør opmærksom på, at nedenstående er generel information, som gives uden ansvar fra foreningen.

 

 

I forbindelse med momsreglerne er der forskellige regler alt efter, hvilken type psykoterapeutisk arbejde, du laver:

 1. Individuel terapi (herunder parterapi)
 2. Coaching, supervision og rådgivning
 3. Undervisning
 4. Foredrag

 

1. Individuel terapi

Det er Momslovens § 13, der afgør, om en vare eller ydelse er momsfritaget. Ifølge Momslovens § 13 stk. 1 nr. 1 er ”Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed” momsfritaget.

Dette betyder to ting. Personen skal opfylde kravet om uddannelse, og kravet om behandling.

Kravet om uddannelse fremgår af Skats hjemmeside, og er for psykoterapeuter som følger:

 • 550 undervisningstimer i den primære behandlingsform, herunder teoretisk uddannelse inden for det psykoterapeutiske område, egenterapi og modtagelse af supervision
 • 10 undervisningstimer i klinikvejledning/klientbehandling
 • 100 undervisningstimer i øvrig sundhedsfaglig indsigt

En behandling er med henblik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

Er begge disse krav opfyldt, er behandlingsydelsen momsfritaget. Ydelsen bliver derfor automatisk i stedet lønsumsafgiftspligtig.

 

2. Coaching, supervision og rådgivning

Da coaching, supervision eller rådgivning ikke er behandling, er de altid momspligtige ydelser, uanset yderens eller klientens faglige baggrund, og uanset hvilken etikette, der sættes på.

 

3. Undervisning

Som udgangspunkt er kurser, undervisning og/eller efteruddannelse momspligtige. Herfra er der dog nogle undtagelser:

 • Hvis du udbyder kurser, hvor du ikke skal tjene penge på det, vil det altid være momsfritaget. Dette lyder måske umiddelbart underligt, men f.eks. faglige organisationer, der udbyder kurser til deres medlemmer, gør det ikke for at tjene penge, men for at højne medlemmernes faglige kompetencer.
 • Hvis du udbyder en uddannelse, hvor du bringer de studerende op på et kompetencemæssigt højere fagligt niveau, og hvor de efter endt uddannelse professionelt kan praktisere faget med indkomst for øje, vil det være momsfritaget.
 • Hvis du udbyder kurser, hvor det offentlige i en eller anden form yder tilskud til uddannelsen eller til de enkelte elever, vil det være momsfritaget.
 • Hvis du udbyder kurser, rettet mod private personer, vil det som udgangspunkt være momsfritaget. Her er der dog visse undtagelser som f.eks. selvudvikling, som af Skat er defineret som momspligtigt.

I et nyligt bindende svar har Skat fastslået, at undervisning, kurser og temadage til fagpersonale i institutioner og virksomheder vedrørende terapeutisk behandling, er momspligtige ydelser. Dette er i klar forlængelse af flere års praksis.Retter dine kurser sig mod virksomheder, selvstændigt erhvervsdrivende og/eller offentlige institutioner, vil det være momspligtige aktiviteter.

Det skal bemærkes, at det er underordnet, hvad du kalder produktet. Det er indholdet, der er det afgørende, selvfølgelig kombineret med, hvem kurset udbydes til.

 

4. Foredrag

Foredragsindtægter er momsfritaget, da det betragtes som kunstnerisk virksomhed. Igen skal du huske, at det er indholdet og formen, der er afgørende – ikke hvad du kalder aktiviteten! Bemærk at foredragsvirksomhed også er fritaget for lønsumsafgift!

 

 

Generelt

Ender du med at vurdere, at du har en momspligtig aktivitet, skal du huske, at du ikke behøver at moms’e dine indtægter, så længe din momsfrie omsætning over en 12-måneders periode ikke overstiger kr. 50.000, som er bagatelgrænsen for momspligt.

Vurderer du, at din aktivitet er momsfritaget, skal du være opmærksom på, at den så pr. automatik bliver lønsumsafgiftspligtig (med undtagelse af foredragsindtægter!). Her er der dog også en bagatelgrænse, idet overskuddet ved denne aktivitet skal være over kr. 80.000, før lønsumsafgiftspligten indtræder.

 

Læs mere om moms i SKATs vejledning