Lovgivning

 

 

Her på siden kan du få et overblik over nogle af de love og regler, der kan påvirke dit arbejde som psykoterapeut.

Databeskyttelsesforordningen – GDPR

Journalføring

Moms og lønsum

Forældreansvarsloven

Selvstændig og sygedagpenge

Bruttolønsordning