Kontingent

Medlemskontingentet er på 2400 kr. om året og betales af to omgange i februar og august.
Kontingentet for medlemmer bosat i Grønland og Færøerne er på 1.200 kr årligt.

Hvis du er selvstændig psykoterapeut med egen praksis, kan du trække dit medlemskontingent fra som en omkostning i dit regnskab


Studerende
Kontingentet for studerende er 800 kr. årligt. Kontingentet betales af to omgange i februar og august.

Læs mere om studiemedlemskab her

Medlemmer i udlandet
Kontingentet for medlemmer bosiddende i udlandet er 750 kr. Kontingentet betales i februar.

Pensionister
Kontingentet for pensionistmedlemmer er 500 kr. Kontingentet betales i februar.

Uddannelser
Kontingentet for uddannelsessteder, der er med i Forum for Uddannelser, er 5000 kr. om året.

Passive medlemmer
Kontingentet for passivt medlemsskab er 500 kr. Kontingentet betales i februar. Passivt medlemsskab tilkendes kun ved alvorlig, længerevarende sygdom.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kontakt@dpfo.dk med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

Indtil udmeldelsen er trådt i kraft, opretholdes medlemsskabet under gældende vilkår og rettigheder.

Allerede betalt kontingent refunderes ikke.