Erhvervsforsikring

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er du automatisk dækket af en erhvervsforsikringspakke hos Købstædernes Forsikring. Aftalen er fordelagtig i dækning og pris og giver store besparelser i forhold til andre erhvervsforsikringer. Den samme erhvervsforsikring ville koste mellem 4.000 – 8.000 kr. årligt, hvis den blev købt som en enkeltvirksomhed.

Erhvervsforsikringspakken dækker dels områder, hvor husstandsforsikringerne ikke rækker, og dels kan spare den enkelte for dobbeltforsikringsudgifter på flere tusind kroner. Udgiften er inkluderet i foreningens kontingent.

Dansk Psykoterapeutforenings Erhvervsforsikringspakke har fire dækningsområder:

  • Erhvervsansvarsforsikring
  • Løsøreforsikring i firmaet
  • Netbankforsikring af dit firmas bankkonti
  • Erhvervsretshjælpforsikring

 

Find ud af hvilken betydning forsikringerne har for dig

Tjek din forsikringsmappe og se, om du allerede har disse forsikringsdækninger. Hvis du ikke har været dækket tidligere, så er du nu blevet fire forsikringsdækninger rigere til en pris, som man normalt ikke kan købe dem til.

 

Hvad gør du for at opnå besparelsen?

Som medlem er du automatisk omfattet af forsikringen. Du skal med andre ord kun vurdere, om du kan opnå en personlig besparelse ved at opsige dine tilsvarende erhvervsforsikringer.

Hvis du allerede har en (eller flere) af forsikringerne, så kan du opsige dem til at udløbe så hurtigt som muligt. Når du er ude af evt. andre forsikringer, burde en besparelse på dine erhvervsforsikringer være en realitet.

 

Mere om de fire dækninger


Erhvervsansvarsforsikringen

Du kan blive mødt med erstatningskrav for en skade i forbindelse med den daglige drift. Det kunne f.eks. være en person der falder på et nyvasket gulv og kommer til skade.

Forsikringen dækker skader på personer op til 5 mio. kr. Tingskader op til 2 mio. kr. Selvrisiko er 4.187 kr. Fareafværgelse op til 1 mio. kr. Forureningsansvar op til 2 mio. kr.

 

Løsøreforsikringen

Løsøreforsikringen dækker de effekter du har indkøbt og trukket fra i dit regnskab.

Det vil sige, at inventar, edb-udstyr, edb-programmer osv. alle er omfattet for skader som:

  •  Brand – herunder eksplosion, lynnedslag, elskade m.m.
  • Anden skade der sker pludseligt og udefra, såsom voldsomt sky- og tøbrud, storm, en række vandskader og øvrige pludselige skader.
  • Tyveri samt hærværk

Forsikringssum 10.325 kr. (2017). Selvrisiko 1.033 kr. (2017).

 

Netbankforsikring

Indbrud i dit firmas bankkonti via it-netværket er en reel risiko for din virksomhed.

Til forskel fra private, får virksomheder ikke dækket tab, som skyldes indbrud i deres netbank.

Med en netbankforsikring får du dækket de penge, du taber ved et netbank-indbrud i konti i danske pengeinstitutter. Husk dog at overholde sikkerhedsforskrifter omkring sikker brug af nethandel, så du minimere risikoen og opnår dækning, hvis uheldet er ude. 

Forsikringssum 2.500.000 kr. (2017). Selvrisiko 1.033 kr. (2017)

 

Erhvervsretshjælpforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker dine sagsomkostninger i forbindelse med erhvervsmæssige tvister, som danner grundlag for et civilretligt søgsmål. Det kan være i relation til kunder, ansatte, leverandører osv.

Forsikringen dækker ikke omkostninger for almindelig advokatrådgivning.

Forsikringssum 200.000 kr. (2017) pr. forsikringsbegivenhed (sag) dog max fire sager pr år. Selvrisiko 10 pct., dog minimum 10.000 kr.

 

Kontakt og flere informationer

Hvis der er tale om en skade, skal du kontakte skadeafdelingen hos Købstædernes Forsikring på tlf. 78 73 52 10 eller mail kab@kab.dk. Ved henvendelse skal du oplyse policenr. 203896.

Se yderligere oplysninger i folderen fra Købstædernes Forsikring her