Løn og ansættelsesforhold

Herunder finder du statistik om psykoterapeuternes beskæftigelse, løn og ansættelsesforhold.
Statistikken er baseret på en stor medlemsundersøgelse, som foreningen foretog i 2016.

Forhåbentlig kan statistikken give dig et sammenligningsgrundlag, hvis du for eksempel står over for at skulle slå dig ned som selvstændig psykoterapeut, eller hvis du er ansat i det private eller offentlige.

 

Beskæftigelse og uddannelse

Beskæftigelse

 

44 pct. af psykoterapeuterne har selvstændig virksomhed, mens 35 pct. både har selvstændig virksomhed og er ansat i det private eller offentlige.

19 pct. er udelukkende i et ansættelsesforhold, enten i det offentlige eller private.

Frivilligt arbejde

 

I gennemsnit arbejder 16 pct. af medlemmerne frivilligt som psykoterapeut ved siden af deres arbejde eller praksis.

 

Med frivilligt arbejde tænkes der primært på frivilligt socialt arbejde, men ovenstående tal kan også rumme tilkendegivelser af, at frivilligt arbejde betragtes som et karrierefremmende tiltag.

Tal fra 2014 viser, at 42 pct. af danskerne arbejder frivilligt (kilde: Frivilligrapporten udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde 2014).

Supervision

 

De fleste af foreningens medlemmer modtager i gennemsnit supervision mindst én gang om måneden.

Videreuddannelse

 

30 pct. af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening har afsluttet et kursus, seminar eller anden videreuddannelse inden for det sidste år. Kurset, seminaret eller videreuddannelsen er af mindst to dages varighed.

17 pct. af medlemmerne er p.t. i gang med en videreuddannelse.

 

 

Psykoterapeuter med selvstændig virksomhed

Antal klienter

 

Hver fjerde behandler i gennemsnit mellem 11-15 klienter om ugen.

Hver femte har i gennemsnit mellem 4 og 10 klienter i terapi om ugen.

Beskæftigelse

 

Langt de fleste selvstændige har egen praksis, men en stor del udfører også konsulentopgaver eller er underviser eller vejleder.

Klienternes problemstillinger

 

Som grafen herunder viser, møder selvstændige psykoterapeuter mange forskellige problemstillinger. Stress, personlig udvikling og livskriser, angst, skilsmisse- og parforholdsproblemer og depression er dog de fem problemstillinger, som de selvstændige oftest møder i deres hverdag.

Klientgrupper i behandling

Medlemmer med selvstændig psykoterapeutisk praksis behandler primært voksne enkeltpersoner, par og børn og unge.

Samarbejde med andre aktører

 

Selvstændige psykoterapeuter samarbejder primært med kommuner og andre psykoterapeuter.

Tilgang eller fald i antallet af klienter?

 

Knap syv ud af ti selvstændige psykoterapeuter (69 pct.) har inden for det seneste år oplevet en lille stigende tilgang af klienter eller et uændret niveau.

Ca. hver tiende selvstændige har oplevet en stor stigende tilgang af klienter.

 

 

Psykoterapeuter i ansættelsesforhold

Baggrund for ansættelse

 

Langt de fleste ansatte (40 pct.) er ansat på baggrund af en kombination af deres grunduddannelse og deres psykoterapeutuddannelse.

Beskæftigelse

 

21 pct. arbejder i døgninstitutioner, familiecentre og hjemmepleje.

I kategorien ”Andet” er bl.a. angivet: Efterskole, familiepleje, sundhedspleje mm.

Kan du regne med at få finansieret supervision af din arbejdsplads?

 

Ja, knap syv ud af ti ansatte får finansieret deres supervision af deres arbejdsgiver.

Løn

 

Knap hver anden (49 pct.) havde i 2015 en indkomst på mellem 300.001 – 400.000 kr. før skat.

Næsten 40 pct. havde en indkomst på 401.000 kr. eller derover.

Nedenstående omfatter både fuldtidsansatte og deltidsansatte.

 

 

 

Tilgang eller fald i antallet af klienter?

 

Knap seks ud af ti af de ansatte medlemmer (58 pct.) har oplevet en lille eller stor stigende tilgang af klienter / brugere / borgere / patienter på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år

Tillæg for psykoterapeutuddannelse?

 

Ca. hver anden ansat (56 pct.) får ikke tillæg for deres psykoterapeutuddannelse.

Knap hver fjerde får et tillæg på mellem 0 – 10.000 kr. årligt.

 

Løn og ansættelsesforhold

Informationerne er baseret på svarene fra en stor medlemsundersøgelse, som Dansk Psykoterapeutforening gennemførte i efteråret 2016 blandt medlemmerne i foreningen. 

1492 medlemmer modtog spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 688 medlemmer svarede. Dette svarer til en svarprocent på 46 pct. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10. oktober til 7. november 2016 via SurveyMonkey. Pensionister og studerende var ikke en del af undersøgelsen.