Status over året, fra formanden

Kære medlemmer

2020 har været et helt udsædvanligt år. Fyldt med usikkerhed og krav til fleksibilitet. Hele tiden nye restriktioner at forholde sig til. Vi er alle blevet udfordret til kreativ nytænkning. Ikke mindst har det digitale værktøj været en nødvendighed på godt og ondt.

Vores rundspørge blandt jer i sommer, gav heldigvis indtryk af, at de fleste af jer klarede jer gennem krisens første bølge.

Jeg synes, I har gjort det fantastisk godt og håber, vi alle kommer godt igennem den næste bølge. Det er helt tydeligt, at der i høj grad er brug for os. Nedlukningen af landet har store konsekvenser for den mentale sundhed. Ikke mindst her i den mørke vintertid.

Coronaen har også sat sine spor i sekretariatets arbejde og i min opgave som formand. Vi havde en aktionskalender klar og ærmerne smøget op, da coronaen kom og lukkede alt ned. Alle måtte arbejde hjemmefra.

Nu skulle der handles hurtigt med information om kompensationsordninger og smitteforebyggelse. Kurser skulle aflyses eller omlægges. Møder og arrangementer skulle ske digitalt eller under forhold, hvor afstanden kunne være stor nok og forsvarlig.

Folkemødet blev aflyst. Vi havde en plads i Sundhedsteltet og aftale om debat med både Rasmus Willig og Trine Torp om mental trivsel. Vi håber på folkemøde 2021.

Vi sad dog ikke med hænderne i skødet. Vi oprettede en midlertidig hotline, som rigtig mange af jer bakkede op om. I løbet af de første par timer meldte over 300 af jer sig til at deltage. Og de fleste af jer var begejstret for initiativet, der virkelig skabte synlighed. Tak til jer for alle de rørende tilbagemeldinger I sendte om, hvilke henvendelser I fik. Og ikke mindst TAK for jeres indsats!!

Desværre er der pt. ikke resurser i sekretariatet til at forsætte dette tiltag.

Vores generalforsamling blev udskudt. Udskydelsen betød, at vi ikke kunne få valgt en ny bestyrelse og medlemmer til væsentlige udvalg her under etikudvalget. Det satte også flere processer i stå. Blandt andet implementeringen af vores professionsidentitet og kernefortælling. Det, der bl.a. skal være med til at cementere vores faglighed. At vi som psykoterapeuter MPF, borger for uddannelse, erhvervs- og livserfaring. Det lykkedes at gennemføre generalforsamlingen i september, hvor oplægget til professionsidentitet mødte stor opbakning. Mit håb er, at jeg i 2021 kan komme ud til jer i hele landet og formidle denne måde at fortælle vores fag på.

Flere af jer spørger i disse dage: Hvorfor er vi ikke med på Finansloven – og hvor er vores forening henne? Ja, hvor er vi?

Faktisk har vi netop nu fået optaget et par debatoplæg i pressen. Det er godt, og det er vigtigt! Men mindst lige så vigtigt, er det arbejde, vi laver, på de mindre synlige linier.

Vi er nemlig der, hvor vi arbejder på livet løs med at på indflydelse. Vi laver lobbyisme konstant, med politikere og eksterne interessenter. Vi danner netværk med organisationer, der kan hjælpe med synliggørelse. Jeg ved godt, dette arbejde ikke umiddelbart er synligt for jer – og frugten ikke høstes her og nu. Jeg kan blot sige, at vi bliver taget godt imod, man er positiv overfor os og det, vi kommer med. Dette er et støt og stædigt stykke arbejde, der fortsætter, selv om coronaen også her sætter hindringer. Når man skal lave gode relationer, er det lidt nemmere at mødes fysisk end at mødes på en skærm. Men det holder os ikke tilbage.

Når vi ikke er med i Finansloven, så skyldes det, at vi endnu ikke er en anerkendt faggruppe med en beskyttet titel, indenfor det offentlige system. Det at blive anerkendt er et langt sejt træk, hvor vi allerede nu er i fuld gang.

Vi har netop trykket på startknappen til en proces, der skal få vores uddannelser anerkendt.

I samarbejde med en ekstern akkrediteringsspecialist og alle vores uddannelsesinstitutter går vi i gang med at få beskrevet vores uddannelser indenfor rammen af det europæiske uddannelseskoncept ”Rammen for livslang læring”. Vi skal ende op med at få vores uddannelser niveauvurderet på masterniveau via Akkrediteringsinstitutionen. Dette bliver et stort og spændende stykke arbejde, der kommer til at strække sig over de næste 2-3 år.

Vi vil løbende holde jer orienteret.

Det at få et fag, der ikke udspringer af det offentlige uddannelsessystem, anerkendt og med beskyttet titel, er en proces, der tager tid!

Vi oplever, at flere og flere tager os alvorligt og kan se og vil gerne bruge vores kompetencer.

Det vil vi gøre endnu mere for i 2021.

Forhåbentlig bliver 2021 et nemmere år for os alle sammen.

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.