Journalisering

 

Journalføring eller det at føre journal vil sige at gøre sig skriftlige noter om klienten, klientens problemstillinger og terapiforløbet.

Journalen kan føres elektronisk eller på papir.

Dansk Psykoterapeutforening gør opmærksom på, at nedenstående er generel information, som gives uden ansvar fra foreningen.

 

Skal du som psykoterapeut føre journal?

Der stilles ikke noget krav til psykoterapeuter om journalisering i det psykoterapeutiske arbejde, hverken fra myndighederne eller fra Dansk Psykoterapeutforening. Dog er autoriserede sundhedspersoner altid underlagt autorisationslovens og sundhedslovens krav om f.eks. journalføring i deres patientbehandling.

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler alle sine medlemmer til at lægge sig op af de krav, der stilles til autoriserede sundhedspersoner vedr. journalisering – se retsinformationssystemets bekendtgørelse her.

For det første vil journalisering være med til at sikre kvaliteten i og anerkendelsen af de danske psykoterapeuters arbejde. For det andet er journalisering et vigtigt redskab i terapiforløbet, idet terapeuten herved kan være velforberedt ved hver samtale, og journalen kan være afgørende i en situation, hvor man skal redegøre for et terapiforløb.

I et evt. samarbejds- eller ansættelsesforhold med offentlige myndigheder, skoler, forsikringsselskaber eller lignende vil der ofte være krav om journalisering og dokumentation. Her er det de pågældende regler der gælder.

Vær opmærksom på, at du, såfremt du skriver journal, vil være omfattet af Persondataloven, der kræver samtykke fra klienten samt anmeldelse til Datatilsynet. Læs mere længere nede på siden.

 

Klientjournalen kan indeholde:

  • Klientens navn
  • Kontaktoplysninger
  • Årsag til kontakt/problemstilling
  • Diagnose
  • Resumé af hver enkelt samtale
  • Løbende opsummeringer af flere samtaler
  • Konkret rådgivning af patienten

 

 

Opbevaring og destruktion

Klientjournalen skal opbevares forsvarligt, så det sikres, at uvedkommende ikke får adgang til oplysningerne.

Ved elektroniske journaler bør man sørge for regelmæssig sikkerhedskopiering/backup.

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler, at man opbevarer klientjournaler i mindst 5 år, og at destruktion af journalen foregår forsvarligt.

Du kan finde yderligere information om opbevaring af journaler og personfølsomt materiale i Persondataloven. Læs mere hos Datatilsynet her

Hvis du er omfattet af journalføringsbekendtgørelsen kan du læse mere her

 

 

Persondataloven

Når man fører journal over klientsamtaler, er man underlagt Persondataloven.

 

Læs mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside

Læs om den nye persondataforordning