Hilsen fra formanden

Kære alle medlemmer.

Det er en mærkelig tid, vi befinder os i, og vi er mange, der er bekymret for, hvor længe det skal vare, – og hvor hårdt det kommer til at gå ud over vores arbejde. Det er jeg selvfølgelig meget optaget af. Optaget af, hvordan vi bedst hjælper hinanden gennem krisen og optaget af at gøre opmærksom på vores faggruppes særlige behov.

Det er på samme tid en stor glæde at opleve, at vores Folketing virkelig kan stå sammen og meget hurtigt sikre løsninger – også for målgruppen af små selvstændige, når det virkelig gælder.

Det er også en fornøjelse at se, at mange af jer hjælper og støtter hinanden med gode råd og vejledning  bl.a. i forhold til onlineterapi på vores facebook-gruppe.

I Dansk Psykoterapeutforening måtte vi jo udskyde vores årlige generalforsamling, og det er jeg personligt ked af.  Jeg havde glædet mig til at præsentere arbejdet med Professionsidentiteten for jer og til at få foretaget de nødvendige afstemninger i forhold til at få nye medlemmer til vores bestyrelse og etikudvalg.

Lige nu ved vi ikke, hvornår det bliver muligt at afholde generalforsamlingen Vi er nødt til at afvente og se, hvordan situationen udvikler sig de kommende uger. Jeg håber stadig, at vi kan nå at afholde generalforsamling inden alt for længe, men vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes udmeldinger, – og vores bestyrelse og udvalg fortsætter arbejdet indtil da.

Både sekretariatet og jeg selv arbejder fortsat på fuld tryk for foreningen, lige nu bare fra forskellige hjemlige arbejdspladser med digitale hjælpemidler til intern kommunikation.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for løbende at holde jer opdaterede på nye tiltag og muligheder.

I dette nyhedsbrev vil vi derfor også dele information om tre forskellige emner: Folketingets hjælpepakke til selvstændige, vores europæiske organisation EAPs guide til onlineterapi og vi vil opfordre jer til at dele jeres historier fra disse coronatider med hinanden ved at skrive om det til vores tidsskift.

De varmeste hilsner til jer alle. Der kommer en dag efter corona’en, som vi ser frem til, lad hos holde håbet højt indtil da.