Hilsen fra formanden

Så lykkedes det endelig, med et halvt års forsinkelse, at afholde generalforsamling.

Jeg har sådan glædet mig til at aflægge beretning og fortælle, om alt det spændende, der sker i foreningen – og jeg har især været meget utålmodig efter at kunne fremlægge det arbejde, der er blevet lavet for at beskrive psykoterapeuter MPF som en selvstændig profession – vores professionsidentitet. For mig har det været helt afgørende for, at vi kan komme endnu et skridt videre i vores arbejde for anerkendelse, at vi er bevidste om vores identitet som psykoterapeuter MPF.

Oplægget til beskrivelsen af vores profession blev godt modtaget af generalforsamlingen – og det glæder mig. Der kom nogle relevante kommentarer, der nu bringes videre til arbejdsgruppen – og så går implementeringen ellers i gang!

Den nyvalgte bestyrelse har allerede været på seminar, hvor alle blev introduceret til bestyrelsesarbejdet og de opgaver, der venter. Alle er klar til at tage fat og er fuld af god energi. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Selv om covid19 har lavet benspænd i en stor del af 2020, så har vi alligevel kunnet fastholde en del af vores kursusaktivitet. Som nogle af jer måske har bemærket, så er vores kursusaktivitet stærkt forøget. Og det skal den blive ved med. Jeg er optaget af, hvordan vi som faggruppe sørger for hele tiden at opkvalificere os. Det er nemlig også en vigtig del af vores professionsidentitet – at vi holder os vågne, nysgerrige og ajour med ny viden!

Derfor vil jeg også lige gøre særligt opmærksom på et helt nyt kursustilbud – nemlig et kursus i psykiatri, der løber af stablen for første gang til november.

Mange psykoterapeuter gør allerede et godt stykke arbejde i psykiatrien, – og vi ved samtidig, at vores faggruppe generelt ved for lidt om diagnoser. Dette kursus skal være med til at klæde os bedre på til at have opmærksomhed omkring psykiatriske diagnoser. En viden, der er vigtig for os alle. Ikke bare de, der arbejder i psykiatrien til daglig, men også alle i selvstændig praksis og andre af vores fagområder.

I starten af 2021 planlægger vores nyvalgte næstformand Lise og jeg at tage på landsturne, hvor vi vil gå i dialog med så mange af vores medlemmer som muligt omkring vores faglighed og professionsidentitet. Det er nemlig vigtigt at vi, for at fremme anerkendelsen af vores fag, alle  kender til, hvordan vores faglighed defineres. Så hold øje med nyhedsbrevene! Det er vigtigt!!

– Vi ses!!