Gratis hotline forlænges på forsøgsbasis – vil du være med?

Den gratis hotline, som foreningen fik etableret som et tilbud under corona, vidnede om et stort behov for psykoterapeuters hjælp. Hotlinen kørte i 6 uger og modtog mange opkald fra danskere ramt af ensomhed, angst og utryghed. De mange positive tilbagemeldinger efterfølgende, både fra brugere og psykoterapeuter, har været overvældende! Vi har tilsyneladende ramt et behov ude hos danskerne. Og vi har fået skabt synlighed om psykoterapeuters kompetencer.

Den positive respons har inspireret Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat og bestyrelse til på forsøgsbasis at starte den gratis hotline op igen. Derfor åbner vi nu op for en version 2.0 af hotlinen – en ny version, der kan rumme samtaler om alle problemstillinger, ikke kun relateret til corona.

Da vi ved, at mange af jer og de danskere, der måtte have brug for en samtale, nu er på vej tilbage i den vante hverdag, indskrænker vi tilbuddet til at være én eftermiddag og én aften om ugen – med fem terapeuter på hver gang.

Hotlinen åbner pr. 2. juni og tre måneder frem. Vi tilbyder samtaler tirsdage kl. 14-18 og torsdage kl. 17-21.

Den nye hotline kan benyttes af alle danskere med behov for en samtale. Hvor corona-hotlinen primært vedrørte krisen, udvider vi nu den gratis hotline til at rumme alle problemstillinger i livet, da vi har erfaret, at det er der et behov for.

Vi har efter grundig overvejelse besluttet at holde hotlinen åben i juli måned også. Det gør vi, da vi forudser, at denne sommer efter corona-krisen bliver lidt anderledes, og at flere af den grund kan have brug for nogen at tale med.

Har du lyst til at være med?

Du siger ja til at stå til rådighed på én vagt i juni, juli eller august. Skriv ind til os i sekretariatet på kontakt@dpfo.dk, hvis du har lyst til at være med.

Skriv gerne med angivelse af hvilken dag (hhv. tirsdag kl. 14-18 eller torsdag kl. 17-21), du ønsker at stå til rådighed, samt gerne præcise datoer.

Vi vil lige som sidst fordele vagterne efter ”først til mølle”-princippet. Sidst var der overvældende mange, der meldte sig, så vi ikke var i stand til at få svaret tilbage til alle. Det kan vi jo risikere igen! Vi vil gøre vores bedste for at kommunikere tilbage til jer så hurtigt, som vi overhovedet kan, – og beder om jeres forståelse, hvis vi ikke når at komme tilbage til alle.

Vi afprøver den nye hotline i tre måneder, hvorefter vi laver en status-evaluering og vurderer om, der er basis for et mere fast tilbud.