Generalforsamlingen udskydes til d. 5. september 2020

Vi havde håbet på, at vi kunne afholde generalforsamling inden sommerferien, men vi må sande, at det ikke bliver muligt med de udmeldinger, der senest er kommet fra vores myndigheder.

Vi har derfor besluttet at tage konsekvensen af det, og flytte generalforsamlingen over på den anden side af sommerferien, nærmere bestemt til d. 5. september. Så sæt et stort kryds i kalenderen!

Programmet og rammerne regner vi med bliver helt de samme. Det bliver i Odense Koncerthus fra kl. 10-19. Der vil være frokost og tilbud om bustransport fra Århus og København til dem, der måtte ønske det.

At vi udskyder generalforsamlingen betyder også, at vi må udskyde diverse valg af nye medlemmer til bestyrelse og udvalg samt ændringer i vedtægterne. Det betyder, at den nuværende bestyrelse og udvalgene fortsætter som hidtil.

Heldigvis har vi en god strategi og et arbejdsprogram fastlagt, som vi naturligvis holder snuden i sporet med. Arbejdet går ikke i stå.

At vi flytter generalforsamlingen åbner også op for muligheden for, at I som medlemmer igen kan sende forslag ind, hvis I har ønsker og gode ideer til noget I ønsker at drøfte med jeres kollegaer på generalforsamlingen.

Vi vil løbende holde jer orienterede via vores nyhedsbreve omkring deadlines for forslag mv.

Så sæt et stort kryds i kalenderen lørdag d. 5. september!