Formandsskabet i Dansk Psykoterapeutforening

Formandens og næstformandens opgaver, roller og honorering

 

FORMANDEN

Formanden har det overordnede politiske ansvar for foreningen og skal sikre, at foreningens visioner, mål og planer efterleves.

Formanden er foreningens repræsentant over for offentligheden, samarbejdspartnere, organisationer og politikere. Dette kræver formandens deltagelse i en lang række eksterne møder, konferencer mv. Formanden er desuden den, der lægger linjen på foreningens vegne i medier.

Som en del af forretningsudvalget – bestående af formanden, næstformanden og sekretariatschefen –varetager formanden opgaverne i foreningen imellem bestyrelsesmøderne. Dette sker med udgangspunkt i forretningsorden for forretningsudvalget.

Formanden varetager sammen med sekretariatschefen det daglige arbejde i foreningen. De konkrete opgaver for formanden på de indre linjer er bl.a.:

 

  • Forberedelse af bestyrelsesmøder og sikre en dagsorden der løbende arbejder mod en opfyldelse af foreningens strategi
  • Deltagelse i møder i foreningens udvalg
  • Sikre et øget samarbejde på tværs af regioner bl.a. med medlemsmøder, arbejdspladsbesøg mv. i hele landet
  • Fortsat arbejde for at styrke kvaliteten blandt psykoterapeuter med fokus på uddannelserne, efteruddannelse

 

Honorering

Formanden honoreres i dag med 30.000 kr. om måneden incl. feriepenge.

 

 

NÆSTFORMANDEN

Næstformanden er stedfortræder for formanden. Næstformandens formelle funktion er at være det bestyrelsesmedlem, der overtager formandsposten, hvis formanden går af i utide.

Som en del af forretningsudvalget – bestående af formanden, næstformanden og sekretariatschefen –varetager næstformanden opgaverne i foreningen imellem bestyrelsesmøderne. Dette sker med udgangspunkt i forretningsorden for forretningsudvalget.

Næstformanden bistår formanden i hans/hendes forpligtigelser – hvor det er relevant – og deltager selv i alle relevante møder, udvalg mv.

 

Honorering

Næstformanden honoreres med 20.000 kr. årligt.