Formand Pia Clementsen

CV

 • Formand for Dansk Psykoterapeutforening siden 2018
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening i ca. 20 år
 • Uddannet psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse, 1995
 • Cand.phil. i litteraturhistorie, Århus Universitet, 1993
 • 70 år, født 21. december 1950 i Kolding
 • Bor i København med sin mand

 

Kontakt

Pia Clementsen
pc@dpfo.dk
+45 71 96 05 17

 

Om Pia Clementsen

Pia Clementsen blev valgt som formand for Dansk Psykoterapeutforening i marts 2018. Forinden har hun siddet i foreningens bestyrelse i 4 år og Etikpanel i 10 år. Pia Clementsen har været selvstændig terapeut i 25 år med egen praksis, hvor hun har individuelle klienter i terapi og supervision. Pia Clementsen har desuden en lang karriere bag sig som underviser og konsulent, hvor hun har arbejdet med ledelse, supervision og organisationsudvikling. Hun har ledet flere nationale og tværnationale socialfondsprojekter, samt deltaget i forsøgs- og forskningsprojekter. Hun har også været tilknyttet som konsulent til at undervise personalegrupper inden for det sundheds- og socialfaglige område, det arbejdsmarkedspolitiske område og i psykiatrien. Hun har desuden afholdt kurser i personligt og fagligt lederskab for ansatte i kommunalt regi.

Erhvervserfaring


Siden 2018

Formand for Dansk Psykoterapeutforening

1995 – 2020
Selvstændig psykoterapeut, undervisning, coaching, terapi og supervision

1989 – 1998
Ledelse og udvikling af nationale og tværnationale socialfondsprojekter under Socialforskningsinstituttet, samt forsøgs- og forskningsprojekter under LO og Danmarks Pædagogiske Universitet

Siden 1994
Undervisning og supervision af personalegrupper inden for det sundheds- og socialfaglige område, det arbejdsmarkedspolitiske område og i psykiatrien

1995 – 2010
Kurser i personligt og fagligt lederskab, for bl.a. fagbevægelsen og i privat regi

 

Uddannelse

1991 – 1995
Psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse

Cand.phil. i litteraturhistorie, Århus Universitet
Biblioteksassistent

Særlige kompetencer

 • Ledelse og supervision
 • Undervisning i personligt og fagligt lederskab
 • Organisationsudvikling
 • Gruppeterapi
 • Særlig terapeutisk erfaring med problemer som sorg, tab, depression, angst, livskriser

 

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutforening fra 2013 – 2016

Næstformand og kursusudvalgsformand i Skole og Samfund, Vejle Amt fra 1984 – 1988

Bestyrelsen i Kolding Krisecenter fra 1987 – 1990