FAQ Category: Vejledning i EU's nye persondataforordning

Sikring af personfølsomme oplysninger

  Ansvaret for, at personfølsomme data ikke kommer i uvedkommendes kendskab ligger hos den dataansvarlige, dvs. psykoterapeuten. Du kan ikke slippe for dette ansvar ved at få et samtykke fra klienten.   Mails Vi anbefaler, at du bruger en sikker mailforbindelse. Hvis du sender oplysnin­ger med e-mail over det åbne internet skal der bruges sikker… Læs mere »

Hvad skal du gøre som psykoterapeut?

  Information til klienten Du er som psykoterapeut forpligtet til at sikre gennemsigtighed. Du skal oplyse klienten om, at du behandler persondata om klienten. Du skal oplyse, hvem der er den dataansvarlige (dit/virksom­hedens navn og adresse), formålet med indsamlingen/registreringen m.v. (at yde psykoterapi).   Den regi­streredes/klientens rettigheder omfatter kort fortalt følgende: Ret til at få… Læs mere »

Hvad går den nye persondataforordning ud på?

Den nye persondataforordning omfatter, at der bliver indført en række skærpede regler. Kort fortalt er der tale om: Strengere krav til behandling af personoplysninger Forbedrede rettigheder til den registrerede (klienten som du registrerer oplysninger om) Større informationskrav over for den registrerede Større krav til en databehandleraftale Større krav til den dataansvarlige og databehandlerens sikkerhedsniveau Dokumentationskrav… Læs mere »

Hvad hjælper Dansk Psykoterapeutforening med?

Dansk Psykoterapeutforening giver rådgivning om den nye persondataforordning på et overordnet niveau. Det gør vi via denne information, ligesom vi i marts og april måned har afholdt en række fyraftensmøder om den nye persondataforordning. Du kan kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål efter at have læst informationen på denne side. Datatilsynet er den ansvarlige myndighed,… Læs mere »