FAQ Category: Regler og retningslinjer

Autorisationsloven

  Hvis du som psykoterapeut også er autoriseret sundhedsperson, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af Autorisationsloven. Psykoterapeuter, der også er autoriseret sundhedsperson, skal altså i deres psykoterapeutiske arbejde følge de love og bestemmelser, der ligger i loven om autorisation.  

Persondataloven

  Når man fører journal over klientsamtaler, er man underlagt Persondataloven. Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles. Persondataloven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myndigheder. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er… Læs mere »

Journalføring

  Journalføring eller det at føre journal vil sige at gøre sig skriftlige noter om klienten, klientens problemstillinger og terapiforløbet. Journalen kan føres elektronisk eller på papir.   Skal du som psykoterapeut føre journal? Der stilles ikke noget krav til psykoterapeuter om journalisering i det psykoterapeutiske arbejde, hverken fra myndighederne eller fra Dansk Psykoterapeutforening. Dog er… Læs mere »

Underretningspligt

  Alle borgere i Danmark har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. (Serviceloven §154)   Som fagperson eller… Læs mere »

Samtykke og videregivelse af oplysninger

  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du følge foreningens etiske regler. Det betyder, at videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, med mindre, der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller lovmæssig forpligtelse. Se regler for underretningspligt. Samtykke skal foreligge skriftligt, og det skal være angivet, hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til… Læs mere »

Tavshedspligt

  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du følge foreningens etiske regler. Her gælder, at psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien. Ligeledes hedder det, at ved gruppeterapi må psykoterapeuten indskærpe, at deltagere i gruppeterapi iagttager tavshedspligt. Også ved supervision må psykoterapeuten indskærpe, at supervisor… Læs mere »