FAQ Category: Psykoterapeuter med selvstændig virksomhed

Tilgang eller fald i antallet af klienter?

  Knap syv ud af ti selvstændige psykoterapeuter (69 pct.) har inden for det seneste år oplevet en lille stigende tilgang af klienter eller et uændret niveau. Ca. hver tiende selvstændige har oplevet en stor stigende tilgang af klienter.  

Timepriser

  Dansk Psykoterapeutforening får ofte spørgsmål ang. timepriser. Herunder kan du se, hvad flest medlemmer tager i timen for de forskellige former for terapi og rådgivning. Individuel terapi: Hver fjerde (25 pct.) af de selvstændige psykoterapeuter tager mellem 800-899 kr. i timen. Tre ud af fire selvstændige tager en pris på mellem 600-899 kr. i timen.… Læs mere »

Klienternes problemstillinger

  Som grafen herunder viser, møder selvstændige psykoterapeuter mange forskellige problemstillinger. Stress, personlig udvikling og livskriser, angst, skilsmisse- og parforholdsproblemer og depression er dog de fem problemstillinger, som de selvstændige oftest møder i deres hverdag.

Antal klienter

  Hver fjerde behandler i gennemsnit mellem 11-15 klienter om ugen. Hver femte har i gennemsnit mellem 4 og 10 klienter i terapi om ugen.

Klientgrupper i behandling

Medlemmer med selvstændig psykoterapeutisk praksis behandler primært voksne enkeltpersoner, par og børn og unge.

Beskæftigelse

  Langt de fleste selvstændige har egen praksis, men en stor del udfører også konsulentopgaver eller er underviser eller vejleder.