FAQ Category: Psykoterapeuter i ansættelsesforhold

Tilgang eller fald i antallet af klienter?

  Knap seks ud af ti af de ansatte medlemmer (58 pct.) har oplevet en lille eller stor stigende tilgang af klienter / brugere / borgere / patienter på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år

Tillæg for psykoterapeutuddannelse?

  Ca. hver anden ansat (56 pct.) får ikke tillæg for deres psykoterapeutuddannelse. Knap hver fjerde får et tillæg på mellem 0 – 10.000 kr. årligt.

Løn

  Knap hver anden (49 pct.) havde i 2015 en indkomst på mellem 300.001 – 400.000 kr. før skat. Næsten 40 pct. havde en indkomst på 401.000 kr. eller derover. Nedenstående omfatter både fuldtidsansatte og deltidsansatte.      

Baggrund for ansættelse

  Langt de fleste ansatte (40 pct.) er ansat på baggrund af en kombination af deres grunduddannelse og deres psykoterapeutuddannelse.

Beskæftigelse

  21 pct. arbejder i døgninstitutioner, familiecentre og hjemmepleje. I kategorien ”Andet” er bl.a. angivet: Efterskole, familiepleje, sundhedspleje mm.