FAQ Category: Om Medlemsinput

Om forummet

Dette medlemsforum er etableret af bestyrelsen i februar 2019 med et ønske om at samle alle medlemmer i et fælles netværk og demokratisk forum. Målet er at give medlemmerne mulighed for at komme med input og forslag til foreningen samt at give bestyrelsen de bedste forudsætninger for at behandle medlemmernes henvendelser. Man skal være logget… Læs mere »

Retningslinjer

Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse og sekretariat følger løbende med i indkomne input og ideer her på siden. Sekretariatet vil ca. en gang om ugen samle op og svare på eventuelle spørgsmål og henvendelser stilet til foreningen. Har man spørgsmål, som er meget presserende, henstilles til, at man skriver en mail eller ringer til sekretariatet eller formanden.… Læs mere »