FAQ Category: Hjælp til overdragelse

Når studerende skifter institut

I forbindelse med at en studerende skifter fra ét af de certificerede institutter til et andet, kan det pågældende institut udfærdige et overdragelses-dokument, som den studerende kan aflevere på det modtagende institut. Formålet med overdragelses-dokumentet er, at institutterne kan samarbejde om at sikre den studerendes uddannelse og tilrettelægge det fortsatte forløb bedst muligt, så både… Læs mere »