FAQ Category: Forsikringer

Ferie

  Når du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at du kun har de feriepenge, du selv sætter af eller evt. har til gode fra tidligere arbejdsgiver. Til gengæld er det helt op til dig, hvor meget ferie du vil holde.

Ledighed og supplerende dagpenge

  Hvis du ønsker at ophøre som selvstændig virksomhed og i stedet modtage dagpenge, skal du som udgangspunkt helt ophøre med din selvstændige virksomhed. Herudover skal du leve op til de almindelige krav til dagpengemodtagere. Du har også mulighed for at omdanne din virksomhed til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge til drift heraf i op… Læs mere »

Sygdom

  Sygedagpenge Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det er en betingelse at: du i mindst 6 mdr. inden for de seneste 12 mdr. har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang virksomheden… Læs mere »

Pension

  Som selvstændig skal du selv sørge for at sætte penge af til din pension. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening kan du tegne en fordelagtig pensionsordning for selvstændige. Læs om pensionsordningen her.

Øvrige forsikringer

  Hvis du har medarbejdere, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring

Sundhedsforsikring

  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har du mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring og en sundhedsforsikring gennem Topdanmark Forsikringen giver mulighed for hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Læs mere her

Erhvervsforsikring

  Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en række forsikringer for din virksomhed og for dig selv som ejer. Har du ansatte skal du være opmærksom på, at det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for de ansatte. Læs mere hos virk.dk: https://startvaekst.virk.dk/naar-du-er-i-gang/forsikringer Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er du automatisk dækket af en erhvervsforsikring, som… Læs mere »