FAQ Category: Beskæftigelse og uddannelse

Supervision

  De fleste af foreningens medlemmer modtager i gennemsnit supervision mindst én gang om måneden.

Videreuddannelse

  30 pct. af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening har afsluttet et kursus, seminar eller anden videreuddannelse inden for det sidste år. Kurset, seminaret eller videreuddannelsen er af mindst to dages varighed. 17 pct. af medlemmerne er p.t. i gang med en videreuddannelse.  

Frivilligt arbejde

  I gennemsnit arbejder 16 pct. af medlemmerne frivilligt som psykoterapeut ved siden af deres arbejde eller praksis.   Med frivilligt arbejde tænkes der primært på frivilligt socialt arbejde, men ovenstående tal kan også rumme tilkendegivelser af, at frivilligt arbejde betragtes som et karrierefremmende tiltag. Tal fra 2014 viser, at 42 pct. af danskerne arbejder… Læs mere »

Beskæftigelse

  44 pct. af psykoterapeuterne har selvstændig virksomhed, mens 35 pct. både har selvstændig virksomhed og er ansat i det private eller offentlige. 19 pct. er udelukkende i et ansættelsesforhold, enten i det offentlige eller private.