Uddannelseskrav

For at blive momsfritaget skal du have opnået tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre behandlingerne.

For alternative behandlere og sundhedspersoner uden autorisation stilles der følgende uddannelseskrav:

Anatomi/fysiologi

 200 timer

Sygdomslære/farmakologi

 100 timer

Den primære behandlingsform

 250 timer

Klinikvejledning/klinikbehandling

 10 timer

Øvrig sundhedsfaglig undervisning

 100 timer

I alt

 660 timer

Alle undervisningstimer i relation til opfyldelsen af uddannelseskravet skal være på mindst 45 minutter. En hel undervisningsdag kan maksimalt indeholde 8 undervisningstimer. Tid, der går med forberedelse, hjemmeopgaver mv. kan ikke medregnes, idet der ikke er tale om “undervisningstimer”.

Hvis du arbejder inden for det psykoterapeutiske område kan timerne i anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi erstattes af timer inden for den primære behandlingsform. Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det psykoterapeutiske område, egenterapi og modtagelse af supervision.

Psykoterapeuter, der er uddannet på et af Dansk Psykoterapeutforenings uddannelsessteder, lever som udgangspunkt op til uddannelseskravene. Dog er klinikvejledning/klinikbehandling ofte ikke en del af uddannelsen, og vi anbefaler derfor, at du tager et sådan kursus hos eksterne udbydere. Det udbydes typisk af erhvervscentre og lign. Et kursus i klinikvejledning omfatter typisk gennemgang af reglerne for journalføring, GDPR mm.

Læs mere uddannelseskravet hos SKAT her