Sygdom

 

Sygedagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Det er en betingelse at:

  • du i mindst 6 mdr. inden for de seneste 12 mdr. har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang
  • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, dvs. 18,5 time

 

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

 

Se mere på borger.dk:

https://www.borger.dk/Sider/Sygedagpenge-hvis-du-er-selvstaendig.aspx

 

Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en sygedagpengeforsikring, som administreres af Udbetaling Danmark. Med forsikringen kan du få sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag i stedet for fra 15. sygedag som hos A-kasserne.

Læs mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige hos Virk og borger.dk:

https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/selvstaendige

https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/sygedagpengeforsikring

 

Se også punktet “Sundhedsforsikring”.