Samtykke og videregivelse af oplysninger

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du følge foreningens etiske regler. Det betyder, at videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, med mindre, der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller lovmæssig forpligtelse. Se regler for underretningspligt.

Samtykke skal foreligge skriftligt, og det skal være angivet, hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.