Retningslinjer

  • Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse og sekretariat følger løbende med i indkomne input og ideer her på siden.
  • Sekretariatet vil ca. en gang om ugen samle op og svare på eventuelle spørgsmål og henvendelser stilet til foreningen. Har man spørgsmål, som er meget presserende, henstilles til, at man skriver en mail eller ringer til sekretariatet eller formanden.
  • En gang om måneden vil formanden samle op og svare på de henvendelser, der kræver formandens behandling.
  • Hvis det vurderes, at en henvendelse kræver behandling af bestyrelsen, vil det blive behandlet på det næstkommende bestyrelsesmøde.
  • En gennemgang af de indkomne emner vil indgå som et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne.
  • Det er ikke tilladt at dele klientrelaterede informationer i forummet, og bestyrelsen henstiller til, at man naturligvis holder en sober tone med respekt for andre medlemmers holdninger.
  • Indlæg, der ikke overholder forummets retningslinjer, vil blive slettet uden varsel.
  • Ønsker man sit indlæg slettet fra forummet, kan dette ske ved at kontakte sekretariatet på: kontakt@dpfo.dk
  • Hvis man ønsker at søge sparring og råd fra andre medlemmer vedr. psykoterapeutisk praksis henviser vi til medlemmernes Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/psykoterapeutforeningen/

Forummet evalueres af bestyrelsen i januar 2020