Når studerende skifter institut

I forbindelse med at en studerende skifter fra ét af de certificerede institutter til et andet, kan det pågældende institut udfærdige et overdragelses-dokument, som den studerende kan aflevere på det modtagende institut.

Formålet med overdragelses-dokumentet er, at institutterne kan samarbejde om at sikre den studerendes uddannelse og tilrettelægge det fortsatte forløb bedst muligt, så både den studerende og institutterne lever op til uddannelsens krav.

Overdragelses-dokumentet kan indeholde:

  1. Den studerendes navn, adresse, e-mail og mobil-nr.
  1. Hvornår den studerende startede på instituttet og på hvilket hold-niveau.
  1. Hvor mange år/måneder den studerende har gået på instituttet, og om der har været regelmæssigt fremmøde på kurserne.
  1. Hvilke eksaminer den studerende har bestået – og hvilke med ekstern censor.
  1. Hvor mange timers supervision og egen-terapi/selvrefleksion den studerende har modtaget.
  1. Om den studerende er optaget på kvote 1 – hvis ikke: På hvilken dispensationer og med hvilken begrundelse, den studerende er optaget på instituttets psykoterapeutiske uddannelse.

Overdragelses-dokumentet kan dokumenteres ved underskrift af den uddannelses-ansvarlige og evt. leder af instituttet.

Hent tekst som PDF