Moms og lønsum

Når du fører regnskab som selvstændig psykoterapeut, skal du være opmærksom på reglerne for moms og lønsum.

Moms
Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel lade dig momsregistrere. Dette gør du på virk.dk. Du får et cvr-/SE-nr. og et registreringsbevis. Du skal registrere din virksomhed for moms, så snart du forventer at sælge varer eller tjenesteydelser for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, hvis din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr.

Lønsum
Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger visse ydelser, kan disse være fritaget for moms. Momsfrie ydelser er f.eks. sundhedsbehandling (eksempelvis terapi rettet mod diagnoser som angst og depression), undervisning på faglig uddannelse og foredrag. Det betyder, at du ikke skal registreres for moms, når du sælger disse ydelser. I så fald vil du i stedet som hovedregel skulle betale lønsumsafgift. Lønsummen betales af det overskud, du har.

Vil du vide mere om moms, salg under og over 50.000 kr., momsfrie og momspligtige ydelser, regler for lønsum, skatteregler mv., så læs mere her:

https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/lovgivning/moms-og-loensum/